Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy wbudowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CII5NP03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy wbudowane
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych informacji istotnych dla zrozumienia zasad budowy dzia?ania i projektowania system

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych informacji istotnych dla zrozumienia zasad budowy dzia?ania i projektowania system

Literatura:

1. A. Bieli?ski Geometria wykre?lna skrypt WAT Warszawa 2002.

2. W. Mierzejewski Geometria wykre?lna- Rzuty Monge'a Oficyna Wydawnicza PW Warszawa 20011. A. Piko? AutoCad Helion 2010

2. I. Rydzanicz Zapis Konstrukcji - Podstawy Oficyna Wydawnicza PWr Wroc?aw 2000.

3. A. Gutowski Zadania z rysunku Technicznego WSziP Warszawa 1992

Efekty uczenia się:

Uporz?dkowana wiedza ogUmiej?tno?? projektowania i implementacji prostych systemPotrafi okre?li? zadania cz?stkowe kt

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium %100

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Grzegorz Słowiński, Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)