Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CII6SE14CI-L19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminar
Jednostka: Kierunek-Informatyka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis: (tylko po angielsku)

During the course, the author discusses how the creation of the diploma thesis takes place.

1. Selection of subject and topic of the work, proper and inappropriate topics for engineering work.

2. Choosing a promoter, what to consider.

3. The structure of engineering work, what chapters.

4. Scientific and colloquial style.

5. How to properly use the sources, how to cite them.

6. What is plagiarism? How to avoid it.

7. Examples of good and poor work.

8. How to spread the work over a diploma over time.

Literatura: (tylko po angielsku)

Regulamin procesu dyplomowania AFiBV

https://www.vistula.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/zarzadzenie-1-06-2017-regulamin-procesu-dypl.-t.j.2018-afibv.pdf

Przewodnik pisania pracy dyplomowej AFiBV

https://www.vistula.edu.pl/wp-content/uploads/2018/12/20-zarzadzenie-1-09-2017-przewodnik-pisania-pracy-dyplomowej.pdf

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The student has some knowledge how to prepare a thesis.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Attendance. Due to the nature of the subject and its shortness (2 meetings), no assignments are expected.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Słowiński
Prowadzący grup: Grzegorz Słowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Dolińska
Prowadzący grup: Iwona Dolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wawryszczuk
Prowadzący grup: Marcin Wawryszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)