Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium inżynierskie 2 Informatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CII7NP26CI-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium inżynierskie 2 Informatyka
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest weryfikacja umiejętności wykonania przez studentów zaawansowanego projektu inżynierskiego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest weryfikacja umiejętności wykonania przez studentów zaawansowanego projektu inżynierskiego. Realizacja tego celu wiąże się z osiągnięciem następujących celów:

- Umiejętność opracowania prawidłowego harmonogramu prac zarówno pod względem chronologicznym jak kalendarzowym

- Umiejętność systematycznej pracy nad projektem, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem

- Umiejętność rozwiązywania problemów o charakterze inżynierskim oraz prezentowania opracowanych rozwiązań

- Umiejętność raportowania postępów w pracy

- Umiejętność przygotowania pisemnego opracowania w postaci pracy dyplomowej towarzyszącej dyplomowemu projektowi inżynierskiemu

Literatura:

- Dopasowana do potrzeb i tematyki pracy dyplomowej - określona indywidualnie dla każdego dyplomanta.

- Akty prawne w zakresie prac dyplomowych obowiązujące w AFiBV.

- Wróblewski P., MS Office 2016 PL w biurze i nie tylko, Helion, 2015, ISBN: 978-83-283-1744-4

Metody i kryteria oceniania:

Wg wytycznych oceny prac inżynierskich obowiązujących w AFiBV

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bartczak
Prowadzący grup: Tomasz Bartczak, Wiesław Bułka, Benedykt Burgielski, Witold Chmielarz, Iwona Dolińska, Antoni Masiukiewicz, Marlena Plebańska, Stanisław Płaczek, Grzegorz Słowiński, Marek Szelągowski, Piotr Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Seminarium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)