Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Applications of sensor networks - spec: Design and application of wireless network

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CIM3SE23CI-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Applications of sensor networks - spec: Design and application of wireless network
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) he goal of this course is to explain the Sensor networks, Internet of Things and digital technology and to highlight how these two factors are now part of a broader category called digital transformation.

After completing this course you will be able to do the following:

• Explain the meaning and impact of digital transformation.

• Apply basic programming to support IoT devices.

• Explain how data provides value to digital business and society.

• Explain the benefits of automation in the digitized world.

• Explain the need for enhanced security in the digitized world.

• Discover opportunities provided by digital transformation.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Internet of Things as a application of sensor networks

2. Rising significance of network connections.

3. Rising significance of programmable equipment

4. Data Generation and managing in networks.

5. Automatization of various processes

6. Security and safety issues in IoT

Literatura: (tylko po angielsku)

1.Dargie, W. and Poellabauer, C. (2010). Fundamentals of wireless sensor networks: theory and practice. John Wiley and Sons. pp. 168–183, 191–192. ISBN 978-0-470-99765-9.

1.Sohraby, K., Minoli, D., Znati, T. (2007). Wireless sensor networks: technology, protocols, and applications. John Wiley and Sons. pp. 203–209. ISBN 978-0-471-74300-2.

Introduction to Internet of Things course, Cisco Networking Academy

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

KNOWLEDGE

Has basic knowledge of sensor networks

Know how data provides value to digital business and society.

SKILLS

Can Explain the meaning and impact of digital transformation.

Can apply basic programming to support IoT devices.

SOCIAL COMPETENCES

Can define partial tasks, which resolved, leads to creation of final solution.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Performance during exercises nad labs 40%.

Result of final exam – 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gburzyński
Prowadzący grup: Paweł Gburzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Słowiński
Prowadzący grup: Grzegorz Słowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Laboratorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)