Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia ogólna i żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DIB1NP02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia ogólna i żywności
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami systematyki mikroorganizmów ważnych dla jakości i bezpieczełstwa żywności. Przedstawienie korzystnej roli mikroflory w funkcjonowaniu organizmu człowieka. Przybliżenie zagrożeł związanych z obecnością tych drobnoustrojów w żywności oraz sposobami ich usuwania.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawami systematyki mikroorganizmów ważnych dla jakości i bezpieczełstwa żywności. Przedstawienie korzystnej roli mikroflory w funkcjonowaniu organizmu człowieka. Przybliżenie zagrożeł związanych z obecnością tych drobnoustrojów w żywności oraz sposobami ich usuwania.

Literatura:

H. G. Schlegel: Mikrobiologia ogólna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004

Praca zbiorowa pod red. Z. Libudzisz, K. Kowal. Z. Żakowska: Mikrobiologia techniczna (tom 1 i 2). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2007 i 2008

A.A. Salyers: Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005

J. Molenda: Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2010

W. Mizerski, B. Bednarczuk, M. Kawalec: Słownik bakterii ciekawych, pożytecznych, groźnych. Wyd. Adamantan, Warszawa 2008

M. A. Jałosiłska: Mikrobiologia żywności. Wyd. Format AB, Warszawa 2006

Internet, literatura fachowa (Przemysł Spożywczy, Bezpieczełstwo i Higiena Żywności) dane statystyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Efekty uczenia się:

Student zna ogólną charakterystykę drobnoustrojówStudent umie scharakteryzować najważniejsze patogeny przenoszone przez żywność i wodęStudent rozumie przebieg procesów mikrobiologicznego psucia się żywnościStudent potrafi rozpoznać wzrost drobnoustrojów w żywnościStudent potrafi dobrać metody utrwalania żywności odpowiednie dla rodzaju surowca, produktu oraz mikrofloryStudent potrafi określić właściwe sposoby postępowania z żywnością w warunkach domowych i przemysłowychStudent potrafi interpretować wyniki ankiet dotyczących zagrożeł mikrobiologicznych w żywności i przedstawiać je na forum grupy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie laboratorium. Składa się na nie kolokwium/test (9 pkt.) oraz przygotowanie opracowania na zadany temat (9 pkt.). Wskazane jest uzyskanie z każdej ze składowych powyżej 51% możliwych do zdobycia punktów.

Egzamin z przedmiotu w formie pytan otwartych zawiera zagadnienia dotyczące treści przekazywanych na wykładach.

Student, który uzyskał 51-60% sumarycznej liczby punktów otrzymuje ocenę 3,0 61-70% - 3,5 71-80% - 4,0 81-90% - 4,5 i 91-100% - 5,0.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Hać-Szymańczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Hać-Szymańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)