Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria sportu dla wszystkich - SPEC: Dietetyka dla osób aktywnych fizycznie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DIB5NP05DI-Z18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria sportu dla wszystkich - SPEC: Dietetyka dla osób aktywnych fizycznie
Jednostka: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawami teorii treningu sportowego.

Pełny opis:

Zapoznanie z podstawami teorii treningu sportowego.

Literatura:

Ryguła I. Elementy teorii, metodyki, diagnostyki i optymalizacji treningu sportowego. AWF Katowice, 2001.

Ryguła I. (red.): Wybrane elementy treningu sportowego. Katowice 1999.

Raczek J.: Szkolenie młodzieży w systemie sportu wyczynowego. AWF Katowice 1986.

Sozałski H.(red): Podstawy teorii treningu. RCM-SKFiS, Warszawa 1993.

Zając A., Waśkiewicz Z.: Nauka w służbie sportu wyczynowego. AWF, Katowice 2007.

Zając A., Wilk M., Poprzęcki S., Bacik B. Współczesny trening siły mięśniowej AWF Katowice, Katowice 2009.

Literatura uzupełniająca

Bompa T.: Cechy biomotoryczne i metodyka ich kształtowania. RCM-SKFiS, Warszawa 1990.

Bompa T: Teoria i metodyka treningu. RCM-SKFiS, Warszawa 1990.

Bompa T: Teoria planowania treningu. RCM-SKFiS, Warszawa 1990.

Czajkowski Z.: Nawyki czuciowo-ruchowe w działalności sportowej. Związek Stowarzyszeł KF Makroregion Śląski, Katowice 1995.

Gieremek K., Dec L.: Problematyka odnowy biologicznej w sporcie. AWF Katowice 1990Łasiłski G.: Wprowadzenie do teorii treningu sportowego. AWF Wrocław 1991.

Naglak Z.: Metodyka trenowania sportowca. AWF Wrocław, 1991.

Płatonow W.N.: Adaptacja w sporcie. RCM-SKFiS, Warszawa 1990.

Płatonow W.N., Sozałski H.: Optymalizacja struktury treningu sportowego. RCM-SKFiS, Warszawa 1991.

Prus G., Zając A.: Trening wytrzymałości specjalnej w wybranych dyscyplinach sportu. Katowice 1999.

Raczek J.: Podstawy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. RCM-SKFiS, Warszawa 1991.

Ryguła I. (red): Narzędzia analizy systemowej treningu sportowego. AWF Katowice, 2000.

Sozałski H.(red): Sport dzieci i młodzieży. Vademecum trenera. RCM-SKFiS, Warszawa†â€™Ã…¡¢â‚¬ą 1994.Artykuły naukowe

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, pracy zaliczeniowej przedstawionej na ostatnich zajęciach w postaci prezentacji, testu wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kalecińska
Prowadzący grup: Joanna Kalecińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)