Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika - spec: Poradnictwo dietetyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DIB5NP19DI-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika - spec: Poradnictwo dietetyczne
Jednostka: Kierunek-Dietetyka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu przygotowywania diet mających na celu polepszenie funkcjonowania układu odpornościowego i nerwowego człowieka, a także funkcjonowania psychofizycznego u osób zdrowych.

Pełny opis:

przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu przygotowywania diet mających na celu polepszenie funkcjonowania układu odpornościowego i nerwowego człowieka, a także funkcjonowania psychofizycznego u osób zdrowych.

Literatura:

Materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących zajęcia.Ciborowska H., Rudnicka A., 2014: Dietetyka Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL Warszawa

Efekty uczenia się:

Student zna zasady przygotowywania diet mających na celu polepszenie funkcjonowania układu odpornościowego i nerwowego człowieka, a także funkcjonowania psychofizycznego u osób zdrowych w świetle najnowszych doniesień naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Test składający się z pytał zamkniętych opartych na zadaniach problemowych. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60%.

Ocena kołcowa z egzaminu przyznawana jest wg kryteriów:

Ocena Kryteria

Bardzo dobra (5.0) 90-100%

Ponad dobra (4.5) 80-89%

dobra (4.0) 73-79%

Ponad dostateczna (3.5) 66-72%

Dostateczna (3.0) 60-65%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Kalecińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Kalecińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kalecińska
Prowadzący grup: Joanna Kalecińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)