Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości i finansów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: DIB5NP20FA-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości i finansów
Jednostka: Kierunek-Dietetyka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wiedza: Poznanie w teorii oraz na praktycznych przykładach metod analizy konsumenckiej oraz warunków przeprowadzania ocen

Umiejętności: Umiejętność przeprowadzania testów konsumenckich (przygotowywanie próbek oraz ankiet)

Kompetencje: W zakresie przeprowadzania testów konsumenckich

Pełny opis:

Wiedza: Poznanie w teorii oraz na praktycznych przykładach metod analizy konsumenckiej oraz warunków przeprowadzania ocen

Umiejętności: Umiejętność przeprowadzania testów konsumenckich (przygotowywanie próbek oraz ankiet)

Kompetencje: W zakresie przeprowadzania testów konsumenckich

Literatura:

Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I. (2009): Sensoryczne badania żywności. Podstawy, metody, zastosowania. Wydawnictwo naukowe PTTŻ, KrakówGawęcka J., Jędryka T. (2001): Analiza sensoryczna wybrane metody i przykłady zastosował. Wydawnictwo AE, PoznałInternet

Efekty uczenia się:

Student określa warunki przeprowadzania analiz sensorycznychCharakteryzuje rodzaje metod analizy sensorycznej (charakterystyka i zastosowanieZna zasady metod wykorzystywanych w ocenie konsumenckiejUmiejętność przygotowywania próbek do ocenyUmiejętność przygotowywania ankiet do oceny konsumenckiej Umiejętność wyciągania wniosków z wyników otrzymanych na podstawie ankietKompetencje pracy w grupieBranie odpowiedzialności za własne działania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie sprawozdał (75%) lub prezentacji (25%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Chodoń
Prowadzący grup: Monika Chodoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czupryńska-Kociszewska
Prowadzący grup: Marta Czupryńska-Kociszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)