Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECB3NP01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia 1
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu teorii makroekonomii, funkcjonowania nowoczesnej gospodarki rynkowej i polityki makroekonomicznej. Student nabywa umiejętność analizy warunków makroekonomicznych i wartościowania zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej. Samodzielnie formułuje opinie i broni ich słuszności na forum grupy.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu teorii makroekonomii, funkcjonowania nowoczesnej gospodarki rynkowej i polityki makroekonomicznej. Student nabywa umiejętność analizy warunków makroekonomicznych i wartościowania zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej. Samodzielnie formułuje opinie i broni ich słuszności na forum grupy.

Literatura:

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007

2. Samuelson P.A., Nordhaus W. D., Ekonomia, T2, PWN, Warszawa 2007 1. Blanchard O., Makroekonomia, a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011

2. Burda M., Wyplosz Ch., Macroeconomics, A European Text, 5th edition, Oxford University Press 2009

3. Mankiw G. N., Taylor M. P., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2009

OECD Economic Outlook

OECD Employment Outlook

World Economic Outlook, IMF

Publikacje GUS

Rzutnik multimedialny, prezentacje, materialy pomocnicze udostepnione przez wykladowcę

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - zaliczenie pisemne

Prezentacja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rybicka
Prowadzący grup: Marek Gruchelski, Magdalena Rybicka, Wioletta Wieszczycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)