Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECB4NP03-L17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest uwrażliwienie studentów na problemy wielokulturowości współczesnego życia społeczno-gospodarczego, zapoznanie ich z istotą komunikacji międzykulturowej oraz podniesienie ich kompetencji kulturowych. Nacisk będzie położony na zwiększenie otwartości na kontakty z osobami wywodzącymi się z różnych kultur przezwyciężanie negatywnych stereotypów i uprzedzeł oraz wyrobienie postawy tolerancji.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest uwrażliwienie studentów na problemy wielokulturowości współczesnego życia społeczno-gospodarczego, zapoznanie ich z istotą komunikacji międzykulturowej oraz podniesienie ich kompetencji kulturowych. Nacisk będzie położony na zwiększenie otwartości na kontakty z osobami wywodzącymi się z różnych kultur przezwyciężanie negatywnych stereotypów i uprzedzeł oraz wyrobienie postawy tolerancji.

Literatura:

1. MIKUŁOWSKI POMORSKI, Jerzy (2003) Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, wyd. 2., Krakow: Wyd. Akademii Ekonomicznej, 153 s., ISBN: 8372520178. 2. SZOPSKI, Marek (2005) Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa: WSiP, 142 s., ISBN: 8302094099.

1. BOSKI, Paweł (2009) Kulturowe ramy zachował społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, Academica Wydawnictwo SWPS, 654 s., ISBN: 9788301156367. 2. FLEJTERSKA, Ewa, GRACZ, Leszek, ROSA, Grażyna (2010) Komunikacja międzykulturowa w biznesie, Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczeciłskiego, 215 s., ISBN: 9788372417596. 3. GESTELAND, Richard R. (2000) Różnice kulturowe a zachowanie w biznesie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 301 s., ISBN:8301130318. 4. GUDYKUNST, William B. (2003) International and Intercultural Communication, SAGE Publications, Thousand Oaks , ISBN: 9780761929000. 5. HALL, Edward T. (2001) Poza kulturą, wyd. 2, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 257 s., ISBN: 8301041803. 6. HOFSTEDE, Geert, HOFSTEDE, Gert Jan, MINKOV, Michael (2011), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, wyd. 3. zm., Warszawa: PWE, 511 s., ISBN: 9788320819557. 7. JANDT, Fred E., (2012) An Introduction to Intercultural Communication, 7th Ed., Thousand Oaks: SAGE Publications, 448 s., ISBN: 9781412992879. 8. MIKUŁOWSKI POMORSKI, Jerzy (2006) Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 404 s., ISBN: 8324204458. 9. RATAJCZAK, Magdalena (2006) Pomiędzy kulturami. Szkice z komunikacji międzykulturowej, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, , 180 s., ISBN: 8322927088. 10.SAMOVAR, Larry A., PORTER, Richard E., MC DANIEL, Edwin R. (2011) Intercultural Communication. A Reader, Belmont [CA]: Wadsworth Publishing, 528 s., ISBN-10: 0495898317, ISBN-13: 978-0495898313. 11. STEWART, John (2012) (red. nauk), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, wyd. 4, 2 dodr., Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 616 s., ISBN: 9788301145132. 12.TROMPENAARS, Fons, HAMPDEN-TURNER, Charles (2002) Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Krakow: Oficyna Ekonomiczna, 315 s., ISBN: 8388597655. 13. WINKLER, Renata (2008) Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Kraków-Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 227 s., ISBN: 9788375266511.

Prezentacje multimedialne, studia przypadków, artykuły naukowe.

Metody i kryteria oceniania:

Składowe oceny: - referat i wypełnienie tabeli zgodnie z podanymi wymogami (referat/projekt), - studia przypadków (case study), - testy do poszczególnych tematów - 10 pytał jednokrotnego wyboru (test).

Punktacja testów/ocena: 10 p. - bardzo dobry (5,0), 9 p. - dobry plus (4,5), 8 p. - dobry (4,0), 7 p. - dostateczny plus (3,5), 6 p. - dostateczny (3,0), 5 p. i poniżej - niedostateczny (2,0)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-16 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Migdał, Bogusław Piwowar, Andrzej Sztandera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)