Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PDW:Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECM4SP19FA-L18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PDW:Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólnym zagadnieniem budżetu, formami organizacyjnymi oraz sposobami kontroli gospodarki budżetowej. Przedstawienie ogólnej charakterystyki rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, zwrócenie uwagi na jej specyficzne cechy i organizację.

Pełny opis:

1. Ogólna charakterystyka rachunkowości sektora finansów publicznych

- obszary rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

- podstawy prawne rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

- specyficzne cechy i zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

2. Rachunkowość budżetów jednostek samorządu terytorialnego

- dochody budżetowe

- wydatki budżetowe

- wynik wykonania budżetu

3. Specyfika rachunkowości samorządowych zakładów budżetowych

- ewidencja kosztów i przychodów

- ustalenie wyniku finansowego

- rozliczenia z budżetem

4. Rachunkowość organów podatkowych

- ewidencja podatkowa w urzędzie gminy

- ewidencja podatków w urzędzie skarbowym

- rozliczenia z budżetem

5. Fundusze pomocowe z Unii Europejskiej

- zadania i zakres funduszy pomocowych

- ewidencja wykorzystania funduszy pomocowych

6. Sprawozdawczość budżetowa

- ogólna charakterystyka sprawozdawczości jednostek sfery budżetowej

- zasady sporządzania sprawozdań budżetowych

7. Rachunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych

Literatura:

1. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia S. Sobolewska, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, 2015

2. Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, Anna Zysnarska, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2012

3. Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej, Anna Zysnarska, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2016

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1 - Student zna ogólną charakterystykę rachunkowości sektora finansów publicznych

W2 - Student zna zasady księgowania dochodów i wydatków w jednostce samorządu terytorialnego

W3 - Student zna zasady ewidencji w organach podatkowych

UMIEJĘTNOŚCI

U1 - Student potrafi ustalić wynik wykonania budżetu

U2 - Student potrafi księgować operacje w organach skarbowych

U3 - Student potrafi sporządzić i zinterpretować sprawozdawczość finansową

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 - Student posiada zdolność doskonalenia i poszerzenia nabytej wiedzy w trakcie studiów i osiągniętych umiejętności

K2 - Student potrafi formułować sondy w sprawach ekonomicznych na podstawowym poziomie (finansowych, podatkowych i rachunkowych)

K3 - Jest świadomym istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych, szczególnie związanych z pisaniem prac promocyjnych (licencjackich i magisterskich)

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin końcowy pisemny - rozwiązywanie zadań

2. Przygotowanie prezentacji i opracowań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.