Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy finansów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB1NP03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy finansów
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z kategoriami i zjawiskami finansowymi zachodz?cymi w gospodarce i podmiotach gospodarczych. Kszta?towanie umiej?tno?ci samodzielnej interpretacji proces

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z kategoriami i zjawiskami finansowymi zachodz?cymi w gospodarce i podmiotach gospodarczych. Kszta?towanie umiej?tno?ci samodzielnej interpretacji proces

Literatura:

John J. Wild Kenneth L. Wild Jerry C.Y. Han 2008 International Business. The Challenge of Globalization Pearson Education.R. Swedberg 2003 Principles of Economic Sociology Princeton University Press.

N. W. Biggart (edit.) 2002 Readings in Economic Sociology Blackwell Publishers.

R. G. Ehrenberg Robert S. Smith 1994 ModerPower Point presentations case study

Efekty uczenia się:

Ma elementarn? wiedz? z zakresu finansMa umiej?tno?? dokonywania analizy gospodarki finansowej podmiotRozumie ?e specjalistyczna wiedza i umiej?tno?ci nabyte w okresie studi

Metody i kryteria oceniania:

1. Class participation ( 20% of grade).

2. Midterm exercise (40% of grade) this exercise will determine your total number of percent you can earn for the lecture assignment.

3. Participation in presentation ( 40% of grade).

The final course grading criteria is described below

90 - 100% Very Good (grade 5 )

80 - 89% Good plus (grade 4+ )

70 - 79% Good (grade 4)

60 - 69% Satisfactory plus ( grade 3+ )

50 - 59% Satisfactory (grade 3 )

40 - 49% Marginal (grade 2+)

0 - 39% Failing (grade 2 )

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Janowicz, Jolanta Zombirt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)