Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości - Ksiegowy w biznesie.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB3NP02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości - Ksiegowy w biznesie.
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o budowie i funkcjonowaniu systemu rachunkowości, zasadami bilansowego ujmowania majątku podmiotu, opisem procesów gospodarczych i ich ujęciem w systemie kont księgowych, zasadami ustalania wyniku finansowego oraz podstawowymi elementami sprawozdania finansowego. Wykształcenie umiejętności tworzenia użytecznych informacji ekonomicznych o podmiocie gospodarczym oraz przygotowanie do samodzielnego wykorzystania wiedzy w praktyce zawodowej i jej dalszego doskonalenia.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o budowie i funkcjonowaniu systemu rachunkowości, zasadami bilansowego ujmowania majątku podmiotu, opisem procesów gospodarczych i ich ujęciem w systemie kont księgowych, zasadami ustalania wyniku finansowego oraz podstawowymi elementami sprawozdania finansowego. Wykształcenie umiejętności tworzenia użytecznych informacji ekonomicznych o podmiocie gospodarczym oraz przygotowanie do samodzielnego wykorzystania wiedzy w praktyce zawodowej i jej dalszego doskonalenia.

Literatura:

1. Monika Chodoń, Katarzyna Zasiewska, Podstawy rachunkowości - ujęcie praktyczne. I stopień certyfikacji zawodowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2015.

2. Monika Chodoń, Katarzyna Zasiewska, Zbiór zadań z podstaw rachunkowości - ujęcie praktyczne. I stopień certyfikacji zawodowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2015.1. Maria Gmytrasiewicz, Rachunkowość. Podstawowe założena i zasady, Difin, Warszawa 2011.

2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późń. zm.Materiały pomocnicze udostępnione przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę o systemie rachunkowości, jego funkcjach, rodzajach, zasadach i technikach rachunkowości, międzynarodowych standardach rachunkowościMa umiejętność stosowania zasad rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, wykorzystania wiedzy rachunkowej w decyzjach operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstw i innych organizacji (jednostek gospodarczych)Ma zdolność porządkowania wykonywanych zadań według stopnia ich ważności z punktu widzenia realizacji celu

Metody i kryteria oceniania:

Praca semestralna ( zadania domowe i opracowania) i test końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Chodoń
Prowadzący grup: Monika Chodoń, Romana Pasionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)