Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości- księgowy w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB3NP13FA-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości- księgowy w biznesie
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom procesu międzynarodowej harmonizacji oraz rozwiązań w zakresie rachunkowości w różnych krajach

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom procesu międzynarodowej harmonizacji oraz rozwiązań w zakresie rachunkowości w różnych krajach

Literatura:

K.Walińska/red/Rachunkowość międzynarodowa Ośrodek Doradztwa i Doskpnalenia Kadr Sp.z o.o Gdańsk 2009

Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości Dz.U.1994nr 121 poz.591 z póżniejszymi .Walińska MSR Oficyna Wydawnicza Kluwer business W-wa 2007foliogramy,pomoce przygotowane przez studentów

Efekty uczenia się:

Ma elementarną wiedzę niezbędną do pisania tekstów - zwłaszcza naukowych - zarówno w języku Ma wystarczająco pogłębioną wiedzę z zakresu wybranej specjalności na kierunku finanse i rachunkowość umożliwiającą napisanie pracy dyplomowej (licencjackiej) i podjęcia działalności zawodowejPotrafi efektywnie studiować na kierunku finanse i rachunkowość wykorzystać nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu przedmiotów podstawowych, do wyboru, konwersatoriów specjalistycznych do napisania pracy dyplomowej, podjęcia pracy zawodowej czy uruchomienia własnej działalności biznesowejPosiada zdolność doskonalenia i poszerzania nabytej wiedzy w trakcie studiów i osiągniętych umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa w formie prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Chodoń
Prowadzący grup: Monika Chodoń, Romana Pasionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)