Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB4SP15FA-L18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość I
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacją działu rachunkowości, organizacją inwentaryzacji, kontroli wewnętrznej oraz prac sprawozdawczych.

Pełny opis:

1. Istota i zakres organizacji i rachunkowości

- pojęcie organizacji i rachunkowości

- zakres i zasady organizacji rachunkowości

- narzędzia organizacji rachunkowości

2. Organizacja działu rachunkowości

- warianty organizacji działu rachunkowości

- zakres obowiązków pracowników działu rachunkowości

3. Wpływ polityki rachunkowości na organizację rachunkowości w przedsiębiorstwie

- pojęcie i zakres polityki rachunkowości

- zakładowy plan kont jako główny element polityki rachunkowości

4. Organizacja inwentaryzacji

- pojęcie i rodzaje inwentaryzacji

- metody i terminy inwentaryzacji

- dokumentacja i rozliczanie inwentaryzacji

5. Organizacja kontroli wewnętrznej

- istota i funkcje kontroli

- klasyfikacja kontroli

- standardy kontroli

6. Specyfika organizacji rachunkowości w różnych branżach

- organizacja rachunkowości w jednostkach budżetowych

- organizacja rachunkowości w jednostkach handlowych

- organizacja rachunkowości w jednostkach usługowych

Literatura:

1. Organizacja rachunkowości, Kazimiera Winiarska, PWE Warszawa, 2011

2. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, T. Kiziukiewicz, PWE Warszawa, 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1 - Student posiada wiedzę o istocie i zakresie organizacji rachunkowości

W2 - Student posiada wiedzę o wpływie polityki rachunkowości na organizację rachunkowości w przedsiębiorstwie

UMIEJĘTNOŚCI

U1 - Student potrafi zaplanować organizację działu rachunkowości

U2 - Student potrafi opracować dokumenty księgowe i dokonać optymalizacji obiegu dowodów księgowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 - Student potrafi formułować i argumentować oceny w sprawach finansowych, ekonomicznych i społecznych

K2 - Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanym zawodem oraz myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin pisemny - test

2. Rozwiązywanie zadań

WARUNKI ZALICZENIA - uzyskanie 60% z egzaminu pisemnego i 60% z zadań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.