Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podatki :System podatkowy w Polsce - spec: Rachunkowość i podatki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB5NP20FA-Z17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podatki :System podatkowy w Polsce - spec: Rachunkowość i podatki
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych nauk ekonomicznych ( składających się na program studiów II stopnia), dotyczących wybranej przez studenta specjalności oraz wykazanie się podstawowymi umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do uczestniczenia w seminarium dyplomowym i napisania pracy magisterskiej

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych nauk ekonomicznych ( składających się na program studiów II stopnia), dotyczących wybranej przez studenta specjalności oraz wykazanie się podstawowymi umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do uczestniczenia w seminarium dyplomowym i napisania pracy magisterskiej

Literatura:

1. SWACHA-LECH M., BANCASSURANCE. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW BANKOWO-UBEZPIECZENIOWYCH, CEDEWU, WARSZAWA 2008

2. WILLIAMS JR C. ARTHUR, SMITH MICHAEL L., YOUNG PETER C., ZARZĄDZANIE RYZYKIEM A UBEZPIECZENIA, PWN, WARSZAWA 2002

3. GOŁĘBIEWSKI D., AUDYT UBEZPIECZENIOWY PRAKTYCZNE METODY ANALIZY RYZYKA, WYDAWNICTWO POLTEXT, WARSZAWA 2010

4. NOWAK R., UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE ZARYS UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH (DZIAŁ II), WYD. LAM (WSUIB), WARSZAWA 2004,

5. PODSTAWY UBEZPIECZEŃ TOM I MECHANIZMY I FUNKCJE, PODRĘCZNIK POD REDAKCJĄ J. MONKIEWICZA, WYD. POLTEXT, WARSZAWA 2000,

6. PODSTAWY UBEZPIECZEŃ TOM II PRODUKTY, PODRĘCZNIK POD REDAKCJĄ J. MONKIEWICZA, WYD. POLTEXT, WARSZAWA 2003,

7. SANGOWKI T., UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE, WYD. POLTEXT, WARSZAWA 2000,

1. WĄSIEWICZ A.., UBEZPIECZENIA W GOSPODARCE RYNKOWEJ, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, BYDGOSZCZ 1997,

2. RONKA-CHMIELOWIEC W., UBEZPIECZENIA: RYNEK I RYZYKO, PWE, WARSZAWA 2002,

3. MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY,

4. GAZETA UBEZPIECZENIOWA,

5. PRAWO ASEKURACYJNE,

6. PRAWO UBEZPIECZENIOWE I REASEKURACJA

Efekty uczenia się:

Ma pogłębioną wiedzę w stosunku do kwalifikacji I stopnia niezbędną do wyboru tematu pracy magisterskiej z zakresu specjalności na poziomie średnio zaawansowanym Potrafi przygotować wypowiedź (pisemną, ustną) dotyczącą zakresu przedmiotowego wybranej specjalności, wykorzystując odpowiednie źródła (w tym obcojęzyczne ).Wykazuje umiejętność posługiwania się instrumentami informatycznymi i internetowymi w celu przygotowania wystąpień i opracowań. Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach , rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenie procedury rozstrzygnięć w tym zakresie.Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych w tym finansowych poszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w nich różne role.Potrafi zadawać trudne pytania i stawiać czoła trudnym problemom i wyzwaniom.Postępuje w sposób etyczny i stara się wypełniać zobowiązania i zadania uczelniane w sposób wzorowy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie egzaminu ustnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Sokołowska
Prowadzący grup: Renata Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.