Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB5SP17FA-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość II
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z metodami rachunkowości

zarządczej jako narzędzia wspierającego

nowoczesny proces zarządzania

przedsiębiorstwem. Wyjaśnienie podstawowych

metod rachunkowości zarządczej oraz

praktycznych przykładów ich zastosowania

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z metodami rachunkowości

zarządczej jako narzędzia wspierającego

nowoczesny proces zarządzania

przedsiębiorstwem. Wyjaśnienie podstawowych

metod rachunkowości zarządczej oraz

praktycznych przykładów ich zastosowania

Literatura:

1. Sobolewska S., Rachunkowość zarządcza i elementy rachunku kosztów, Wyd Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 2015

2. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2013

1. Wermut J., Rachunkowość zarządcza. Podręcznik ze zbiorem przykładów, ODiDK, Gdańsk 2013

2. Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, Wrocław 2010

Materiały dydaktyczne przygotowane przez Wykładowcę

Efekty uczenia się:

Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie

rachunkowości zarządczej jej miejsca w

naukach społecznych, w tym

ekonomicznych.

Posiada wiedzę teoretyczną o modelach,

teoriach i zasadach formułowanych w

zakresie rachunkowości zarządczej i ich

relacjach z gospodarką realną.

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych

rodzajach struktur( obszarów

funkcjonowania i badań ) w zakresie

rachunkowości zarządczej.

Zna w sposób pogłębiony wybrane metody

i narzędzia opisu, w tym techniki

pozyskiwania danych oraz modelowania

zjawisk i procesów związanych z

rachunkowością zarządczą a także

identyfikowania rządzących nimi

prawidłowości oraz źródła i naturę.

Potrafi określić i zmierzyć ryzyko

prowadzenia działalności gospodarczej

i finansowej.

Potrafi ocenić efektywność

gospodarowania środkami finansowymi

w podmiotach gospodarczy z

wykorzystaniem metod rachunkowości

zarządczej.

Potrafi rozwiązać zadania z zakresu

oceny ryzyka działalności gospodarczej,

rachunkowości zarządczej, oceny

portfela inwestycyjnego.

Potrafi współdziałać i pracować w

grupie przyjmując w nich różne

role.

Potrafi samodzielnie i krytycznie

uzupełniać wiedzę i umiejętności,

rozszerzone o wymiar

interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

Zadania rozwiązywane na ocenę w trakcie zajęć oraz

aktywność w dyskusji - 20%

Prace domowe na ocenę 30%

Test pisemny połówkowy i końcowy 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Waśkiewicz
Prowadzący grup: Ryszard Waśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)