Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka pieniężna UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM1NP01FA-Z19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka pieniężna UE
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zombirt
Prowadzący grup: Jolanta Zombirt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zombirt
Prowadzący grup: Jolanta Zombirt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Tryb prowadzenia:

on line Teams

egzamin pisemny na Platonie

Każdy student musi przygotować prezentację na jeden z tematów w sylabusie (warunek dopuszczenia do egzaminu)

Pełny opis:

1. Miejsce banku centralnego w systemie finansowym gospodarki rynkowej

2. Przypomnienie pojęć: inflacja, deficyt, dług publiczny

3. Droga do wspólnej waluty

4. Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht

5. Kryteria konwergencji

6. Niezależność banku centralnego

7. Europejski System Banków Centralnych

8. Europejski Bank Centralny – struktura decyzyjna

9. Charakterystyka gospodarki realnej w strefie euro

10. Mechanizm transmisji polityki pieniężnej

11. Strategia polityki pieniężnej EBC

12. Ramy operacyjne Eurosystemu

13. Rezerwy obowiązkowe

14. Operacje na koniec dnia

15. Zabezpieczenia w operacjach z EBC

16. Operacje otwartego rynku

17. Zmiany w polityce pieniężnej EBC w efekcie kryzysu finansowego 2007/2008

18. EURIBOR, EONIA, €STR

Literatura:

Europejski System Banków Centralnych, NBP, Warszawa 2004

Alternatywne strategie polityki pieniężnej, NBP, Warszawa 2016

Założenia polityki pieniężnej na rok 2020, NBP, Warszawa 2019

Zombirt J., Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej wydanie trzecie 2011

oraz materiały źródłowe ze strony ecb.int

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)