Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM1SP03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Dostarczenie studentom informacji o waznych praktycznych implikacjach wspolczesnej wiedzy na temat instytucji kredytowych, co pozwali im podjac odpowiedzialna prace w sektorze bankowym. Inspirowanie ich do wybrania tematu pracy dyplomowej na temat najistotniejszych dla instytucji kredytowych zagadnien, w tym do doskonalenia swych umiejetnosci w zakresie budowy modeli ekonometrycznych wykorzystywanych w metodzie dyskryminacyjnej oceniajacej zdolnosc kredytowa przedsiebiorstw.

Pełny opis:

Dostarczenie studentom informacji o waznych praktycznych implikacjach wspolczesnej wiedzy na temat instytucji kredytowych, co pozwali im podjac odpowiedzialna prace w sektorze bankowym. Inspirowanie ich do wybrania tematu pracy dyplomowej na temat najistotniejszych dla instytucji kredytowych zagadnien, w tym do doskonalenia swych umiejetnosci w zakresie budowy modeli ekonometrycznych wykorzystywanych w metodzie dyskryminacyjnej oceniajacej zdolnosc kredytowa przedsiebiorstw.

Literatura:

1. Casu B., Girardone C, Molyneux, Introduction to Banking, Pearson 2015

2. Iwanicz-Drozdowska M, Zarzadzanie finansowe bankiem, PWE 2012

3. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Szelagowska A., Zawadzka Z., Bankowosc, Poltext. Warszawa, 2013.

4. . Dobosiewicz Z., Podstawy bankowosci z zadaniami. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.

5. Brandl M., Money, Banking, Financial Markets & Institutions, Cengage Learning, 2017

6. Jajuga K., Krysiak Z., (red.), Zarzadzanie ryzykiem kredytowym. Zwiazek Bankow Polskich. Warszawa. 2004

Efekty uczenia się:

Zrozumienie roli bankow komercyj-nych w spoleczenstwie. Asymetria informacji w instytucjach kredyto- wychRegulacje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego z 1988 roku, czyli Umowa Kapitalowa Bazyleja 1Dalsze regulacje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, czyli Umowy Kapitalowe Bazyleja 2 i Bazyleja 3Metoda dyskryminacyjna i kredyt scoring jako 2 najwazniejsze sposoby oceny zdolnosci kredytowejAnaliza ryzyka stopy procentowej dla calego banku za pomoca pojecia trwalosci (duracji)

Metody i kryteria oceniania:

45% - odpowiedzi na pytania (praca domowa) 3-krotnie po 15% za kazdy zestaw pytan

55% -za egzamin pisemny skladajacy sie z przydzielonych losowo studentom pytan ze znanej studentom listy wszystkich potencjalnych pytan obejmujacych 100% przerobionego materalu na wykladach

Przelicznik punktow na stopnie:

90-100 pkt: A czyli 5

80-89 pkt: B+ czyli 4.5

70-79 pkt: B czyli 4

60-69 pkt: C czyli 3.5

50-59 pkt: D czyli 3

0-49 pkt: F czyli 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Zaremba
Prowadzący grup: Leszek Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)