Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe-spec:Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM3NP20-L17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe-spec:Rachunkowość
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych zagadnień finansowych (składających się na program studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość), dotyczących wybranej przez studenta specjalności oraz wykazanie się podstawowymi umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do uczestniczenia w seminarium dyplomowym i napisania pracy magisterskiej

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych zagadnień finansowych (składających się na program studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość), dotyczących wybranej przez studenta specjalności oraz wykazanie się podstawowymi umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do uczestniczenia w seminarium dyplomowym i napisania pracy magisterskiej

Literatura:

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2002 nr 200 poz. 1679 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 Nr 11 poz. 74 z późn. zm.)

Cieślak M., Salamon A., Płące od A do Z, wyd. HR Services, Warszawa 2012

Dworska W., Jacewicz A. Rozliczenie wynagrodzeń w 2010, wyd. ODDK, Gdańsk 2010

Stojek-Siwińska M. praca zbiorowa, Ubezpieczenia społeczne 2008, wyd. Wolters Kluwer Polska Warszawa 2008

Poradnik dla płatników składek. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych, ZUS, warszawa 2011 Golinowska J., Zbieg tytułów do ubezpieczeń prawidłowe rozliczenie z ZUS, Biblioteka księgowego Nr 9 (33) wrzesień 2010

Bielińska M., Bobek A., Boruch M., Duda K., Wynagrodzenia pracowników w firmie, Wydawnictwo Wszechnica podatkowa, Kraków, 2008

Aniszewska G., Obowiązki zakładów pracy i przedsiębiorców wobec ZUS w 2007r., Difin, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie prowadzenia badań , technikach w dziedzinie finansów i rachunkowości a w szczególności o technikach badawczych wykorzystujących analizę i źródła danych różnych podmiotów niefinansowych i finansowych.

Zna poszerzoną terminologię z dziedziny finansów i rachunkowości , wie jak wykorzystywać tę wiedzę w dyskusjach i analizach. W szczególności nabiera kompetencji w rozliczaniu rozrachunków z tytułu wynagrodzeń z pracownikami zatrudnionymi na podstawie prawa pracy i prawa cywilnego.

Potrafi przygotować wypowiedź (pisemną, ustną) dotyczącą zakresu przedmiotowego wybranej specjalności, wykorzystując odpowiednie źródłaWykazuje umiejętność posługiwania się instrumentami informatycznymi i internetowymi w celu przygotowania wystąpień i opracowań. Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenie procedury rozstrzygnięć w tym zakresie.Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w nich różne role.Potrafi zadawać trudne pytania i stawiać czoła trudnym problemom i wyzwaniom.Postępuje w sposób etyczny i stara się wypełniać zobowiązania i zadania uczelniane w sposób wzorowy.Potrafi założyć własną działalność gospodarczą, naliczyć samodzielnie wynagrodzenie, rozliczyć się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Metody i kryteria oceniania:

test z wiedzy ogólnej, zadanie z wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zadanie z wyliczenia wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-16 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Renata Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.