Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 1 dla kierunku:Finanse i rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM3SP17FA-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 1 dla kierunku:Finanse i rachunkowość
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólnym zagadnieniem budżetu, formami organizacyjnymi oraz sposobami kontroli gospodarki budżetowej. Przedstawienie ogólnej charakterystyki rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, zwrócenie uwagi na jej specyficzne cechy i organizację

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólnym zagadnieniem budżetu, formami organizacyjnymi oraz sposobami kontroli gospodarki budżetowej. Przedstawienie ogólnej charakterystyki rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, zwrócenie uwagi na jej specyficzne cechy i organizację

Literatura:

1. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych wybrane zagadnienia S. Sobolewska, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, 2015

2. Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych praca zbiorowa pod red. T. Kiziukiewicz, Warszawa Difin, 2006

1. Rachunkowość budżetowa K. Winiarska i M. Kaczurak Kozak, Oficyna Wolters Kluwer Busines, Warszawa 2010Materiały pomocnicze udostępnione przez wykładowcę

Efekty uczenia się:

Student zna ogólną charakterystykę rachunkowości sektora finansów publicznychStudent zna zasady księgowania dochodów i wydatków w jednostce samorządu terytorialnegoStudent zna zasady ewidencji w organach podatkowychStudent potrafi zaksięgować operacje dotyczące dochodów i wydatków budżetowych i ustalić wynik wykonania budżetuStudent potrafi ustalić wynik finansowy jednostek budżetowychStudent potrafi księgować operacje w urzędach skarbowychStudent potrafi sporządzić sprawozdawczość budżetowąPosiada zdolność doskonalenia i poszerzania nabytej wiedzy w trakcie studiów i osiągniętych umiejętnościPotrafi formułować sądy w sprawach ekonomicznych na podstawowym poziomie, (finansowych, bankowych, podatkowych, rachunkowych), społecznych również światopoglądowychJest świadomym istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych, szczególnie związanych z pisaniem prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich)

Metody i kryteria oceniania:

20% - aktywność na zajęciach

80% - zaliczenie końcowe - test jednokrotnego wyboru, zadania otwarte

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Karlikowska, Krystyna Mościbrodzka, Zdzisław Rapacki, Anna Wiśniewska, Jolanta Zombirt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Seminarium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)