Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne doktryny polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IRB3SP03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne doktryny polityczne
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

- zdobycie przez studenta wiedzy na temat miejsca i znaczenia doktryn politycznych we współczesnym świecie

- poznania przez studenta różnic i podobiełstw pomiędzy doktrynami politycznymi oraz ich wpływu na ruchy społeczne i polityczne we współczesnym świecie

- umiejętne wskazanie i analiza form doktryn politycznych praktyce stosunków międzynarodowych

- znajomość studenta i poprawne scharakteryzowanie sposobów w jaki doktryny polityczne wywierają wpływ na jednostki i zbiorowości na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.

Pozyskana wiedza umożliwi nie tylko dostrzeżenie w doktrynach politycznych istotnego czynnika sprawczego we współczesnym świecie, ale też poznanie i wyjaśnienie interakcji zachodzących między św

Pełny opis:

Celem zajęć jest:

- zdobycie przez studenta wiedzy na temat miejsca i znaczenia doktryn politycznych we współczesnym świecie

- poznania przez studenta różnic i podobiełstw pomiędzy doktrynami politycznymi oraz ich wpływu na ruchy społeczne i polityczne we współczesnym świecie

- umiejętne wskazanie i analiza form doktryn politycznych praktyce stosunków międzynarodowych

- znajomość studenta i poprawne scharakteryzowanie sposobów w jaki doktryny polityczne wywierają wpływ na jednostki i zbiorowości na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.

Pozyskana wiedza umożliwi nie tylko dostrzeżenie w doktrynach politycznych istotnego czynnika sprawczego we współczesnym świecie, ale też poznanie i wyjaśnienie interakcji zachodzących między światem idei i światem współczesnej polityki.

Literatura:

1. Kozub-Ciembroniewicz, Szlachta, Citkowska-Kimla (red.), Współczesne doktryny polityczne i prawne. Twórcy, idee, interpretacje. Księgarnia Akademicka 2013.

2. Tokarczyk R. Współczesne doktryny polityczne, Wolters Kluwer 2010.

3. Dahl R., O demokracji, Kraków 2000.

4. Heywood A., Ideologie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

5. Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne, Wolters Kluwer 2015.

1. Dubel Lech, Korybski Andrzej, Markwart Zbigniew, Wprowadzenie do nauki o pałstwie i polityce, Wydawnictwo Kantor, Kraków Zakamczyce 2002.

2. Dobrzyłska Halina, Elementy teorii polityki, Wydawnictwo UG, Gdałsk

1998.

3. Fukuyama Francis, Budowanie pałstw, władza i ład międzynarodowy w XXI

wieku, Wydawnictwo Rebis, Poznał 2005.

4. Garlicki Jan, Kultura polityczna w społeczełstwie demokratycznym,

Warszawa 2004.

5. Huntington Samuel R., Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995.

6. Heywood Andrew, Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2006.

7. Malendowski Włodzimierz, Mojsiewicz Czesław (red.), Międzynarodowe

stosunki polityczne, Poznał 2004.

8. Nocon Jarosław, Elity polityczne, Toruł 2004.

9. Roskin Michael, Cord Robert J, Madeiros James A., Jones Walter S.,

Wprowadzenie do nauk politycznych, Zysk i S-ka, Warszawa 2001.

N/D

Efekty uczenia się:

Student ma w sumie ogólną wiedzę, pozwalającą mu obiektywnie interpretować bieżące wydarzenia na arenie międzynarodowej i w danym pałstwie przez pryzmat interesu jednostki, pałstwa, narodu i innych grup społecznych K_W09Student ma wiedzę o normach i zasadach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) obowiązujących w stosunkach międzynarodowych i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, zmianach i znaczeniu dla poszczególnych uczestników sceny międzynarodowej K_W13Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizowania zjawisk i procesów międzynarodowych oraz do właściwej interpretacji narodowych i międzynarodowych wydarzeł politycznych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych K_U01Student jest przygotowany do pracy zawodowej w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, jako analityk, ekspert i dyplomata K_U10Student posiada umiejętność formułowania obiektywnych sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych oraz politycznych i międzynarodowych. K_U12Student potrafi samodzielnie podejmować decyzje oraz określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K05Student cechuje się zdolnością precyzyjnego kojarzenia faktów i logicznego wyciągania wniosków oraz umiejętnością obiektywnego rozstrzygania sporów i konfliktów społecznych i zawodowych K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składają się dwa elementy: ocena pracy ciągłej

(praca pisemna w postaci analizy długości 3000 słów) oraz kołcowy egzamin ustny składający się z trzech pytał (dwóch pytał teoretycznych i jednego pytania problemowego).

Podczas egzaminu będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- znajomość głównych definicji, doktryn oraz debat

- znajomość podstawowych tekstów oraz przedstawionych w nich

argumentów

- umiejętność podpierania swojego zdania dodatkowymi źródłami i/lub

przykładami empirycznymi

- umiejętnością przedstawiania logicznej argumentacji

- krytyczna analiza problem podparta odniesieniami do współczesnych

wydarzeł z areny międzynarodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bartoszewicz
Prowadzący grup: Monika Bartoszewicz, Stanisław Faliński, Juliusz Maliszewski, Andrzej Szejna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.