Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy finansów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB1NP04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy finansów
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z kategoriami i zjawiskami finansowymi zachodzącymi w gospodarce i podmiotach gospodarczych. Kształtowanie umiejętności samodzielnej interpretacji procesów finansowych oraz zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z kategoriami i zjawiskami finansowymi zachodzącymi w gospodarce i podmiotach gospodarczych. Kształtowanie umiejętności samodzielnej interpretacji procesów finansowych oraz zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Literatura:

1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

2. Finanse, Red. Podstawka M., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

1. Bodie Z., Merton R.,Finanse. Warszawa 2003

2. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

3. Owsiak S., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Materiały pomocnicze udostępnione przez wykładowcę

Efekty uczenia się:

Ma podstawow? wiedz? na temat systemu finansowego i jego podsystemMa umiej?tno?ci dokonywania oceny gospodarki finansowej przedsi?biorstwa (organizacji gospodarczej) potrafi analizowa? relacje finansowe pomi?dzy przedsi?biorstwami bankami oraz rynkiem finansowym potrafi korzysta? z us?ug finansowych (w tym szczegPosiada zdolno?? doskonalenia i poszerzania wiedzy nabytej w trakcie studi

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach, analiza casestudy - 30%

- egzamin pisemny - 70%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Janowicz, Jolanta Zombirt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)