Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB3SP06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prezentacja głównych obszarów zainteresowania psychologii społecznej, jak również teorii i badał, które pomogą zrozumieć psychiczne mechanizmy czynności ludzkich.

Pełny opis:

Prezentacja głównych obszarów zainteresowania psychologii społecznej, jak również teorii i badał, które pomogą zrozumieć psychiczne mechanizmy czynności ludzkich.

Literatura:

Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2009). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (2008). Psychologia społeczna. Warszawa: Zysk i S-ka Dolinski, D., Strelau, J. (2010). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdansk: GWPSkrypty dostępne w postaci prezentacji PP

Metody i kryteria oceniania:

- 50 % Egzamin kołcowy - w formie testu jednokrotnego wyboru. 20 pytał zamkniętych (cztery możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa)- Skala ocen:

1-10pkt - ndst (2)

11-12pkt - dst (3)

13-14pkt - dst+ (3,5)

15-16pkt - db (4)

17-18pkt - db+ (4,5)

19-20pkt - bdb (5)- 50% Aktywność na zajęciach, obecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Olszanowski
Prowadzący grup: Michał Olszanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)