Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB3SP12EC-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia I
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie się z procesem zarządzania zmianą

Pełny opis:

Zapoznanie się z procesem zarządzania zmianą

Literatura:

A.K. Koźmiłski, W. Piotrowski, (red. naukowa), Zarządzanie teoria i praktyka, wyd.V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

S. Slatter, D. Lovett, Restrukturyzacja firmy, Andersen, WIG- Press, Warszawa 2001M. Kurtyka, G. Roth, Zarządzanie zmianą, CeDeWu.Pl, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Uwarunkowania zarządzania zmianami w organizacjiProces transformacji i restrukturyzacjiStabilizowanie kryzysu, przywództwo w kryzysie, grupy interesówAnaliza strategiczna firmy, zmiany organizacyjne, usprawnienie kluczowych procesów, restrukturyzacja finansowaEwolucja organizacji i zarządzania, teoria i modele zmiany organizacyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Zdanie zaliczenia indywidualnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dudek
Prowadzący grup: Tomasz Howeryng, Zdzisław Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)