Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształtowanie wizerunku pracodawcy-SPEC: Zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNM4NP12MN-L18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie wizerunku pracodawcy-SPEC: Zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku międzynarodowym
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kształtowanie wizerunku pracodawcy - wprowadzenie

Atrakcyjność organizacji jako pracodawcy

Budowa tożsamości, wizerunku i reputacji organizacji

Kapitał, wartość i siła marki

Proces zarządzania marką pracodawcy

Kształtowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji

Pełny opis:

Kształtowanie wizerunku pracodawcy: definicje, modele, różne podejścia. (2h)

Atrakcyjność organizacji jako pracodawcy: wartości ekonomiczne, rozwojowe, socjalne, aplikacyjne. Pracodawca z wyboru (Employer of choice) (1h)

Tożsamość organizacji: elementy wizualne i pozawizualne. Marka: rodzaje, kapitał, wartość i siła marki. Marka pracodawcy. (2h)

Wizerunek branży, organizacji, marki. Wizerunek zintegrowany i izolowany. Luka wizerunkowa. (2h)

Proces zarządzania marką pracodawcy: planowanie i organizowanie (kreowanie marki pracodawcy, rozpoznawanie problemów), angażowanie pracowników w proces zarządzania, kontrola siły marki pracodawcy. (3h)

Kształtowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz organizacji: komunikacja wewnętrzna, satysfakcja i zaangażowanie pracowników, oceny okresowe, rozwój, szkolenia, programy lojalnościowe, kultura organizacyjna, kluczowi pracownicy, motywacja płacowa i pozapłacowa, integracja, rozstanie z pracownikiem. (3h)

Kształtowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz organizacji: działania wizerunkowe i działania rekrutacyjne. (2h)

Literatura:

Altkorn J.: Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2004, ISBN 83-88936-12-3

Budzyński W.: Wizerunek firmy, Poltex, Warszawa 2002, ISBN 83-88840-28-2

Budzyński W.: Wizerunek równoległy − nowa szansa promocji firmy i marki, Poltex, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7561-020-8

Dąbrowska J.: Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63566-34-0

Edwards M.R.: An integrative review of employer branding and OB. Theory, Personnel Review 2010

Kozłowski M.: Employer branding . Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwers, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8092-796-4

Kall J, Kłeczek R., Sagan A.: Zarządzanie marką, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, ISBN 978-83-264-6047-0

Knecht Z.: Zarządzanie marketingiem, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-255-0172-3

Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing, Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, ISBN 83-208-1358-1

Kotler P., Keller K.L.: Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2014, ISBN 978-83-7510-933-7

Mruk H.: Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2012, ISBN 978-83-01-16967-1

Mruk H., Pilarczyk B., Szulce H.: Marketing, uwarunkowania i instrumenty, AE Poznań, Poznań 2005, ISBN 83-7417-060-3

Nowacka A., Nowacki R.: Podstawy marketingu, Difin, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7251-459-2

Wiktor J.: Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, PWN, Warszawa 2013, ISBN 978-83-01-17390-6

Witek-Hajduk M.: Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, ISBN 978-83-264-1333-9

Wojtaszczyk K.: Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ISBN 978-83-75-25-747-2

Efekty uczenia się:

Znajomość istotnych obszarów i instrumentów oddziaływania przy kształtowaniu wizerunku pracodawcy.

Umiejętność kształtowania pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Knap-Stefaniuk, Anna Migdał
Prowadzący grup: Anna Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)