Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium inżynierskie II Informatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: S-CII7SP06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium inżynierskie II Informatyka
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie student

Pełny opis:

Zapoznanie student

Literatura:

C. Literatura przedmiotu

Zaleska M. (red.) Bankowo??. Wyd.Beck. Warszawa 2013.

D?bski W. Rynek finansowy i jego mechanizmy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2010. Wyd. 5 zmienione. Rozdz. 12 i 10.

I1. Mi?dzynarodowe bankructwa i afery bankowe red. P.Masiukiewicz Wydawnictwa SGH Warszawa 2009

2. Rose P.S. Zarz?dzanie Bankiem Komercyjnym. Zwi?zek Bank1.Materia?y prezentowane na wyk?adach w formie Power Point oraz rozdawane w postaci drukowanej (hand-outs) oraz udost?pniane w Drop Box lub Sky Drive.

2.Dodatkowe bie??ce artyku?y prasowe i komunikaty.

3.Zadania liczbowe zalecane jako praca domowa.

4.Informacje o parametrach produkt

Efekty uczenia się:

W1U1U2K1K2

Metody i kryteria oceniania:

1.Kr

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Benedykt Burgielski, Witold Chmielarz, Iwona Dolińska, Aleksander Sierżęga, Grzegorz Słowiński, Dariusz Strzęciwilk, Marek Szelągowski, Piotr Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)