Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: S-TRM3NP13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest ukształtowanie umiejętności rozróżniania najbardziej charakterystycznych potraw regionalnych w Polsce, związanych z obrzędowością rodzinną i doroczną oraz potraw charakterystycznych dla wybranych regionów. A także, umiejętne wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w projektowaniu szlaków turystycznych związanych z turystyką kulinarną.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest ukształtowanie umiejętności rozróżniania najbardziej charakterystycznych potraw regionalnych w Polsce, związanych z obrzędowością rodzinną i doroczną oraz potraw charakterystycznych dla wybranych regionów. A także, umiejętne wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w projektowaniu szlaków turystycznych związanych z turystyką kulinarną.

Literatura:

1. Czerwiński T., Pożywienie ludności wiejskiej na północnym Mazowszu u schyłku XIX i w XX wieku, Ciechanów 2008.

2. Czerwiński T., Wyposażenie domu wiejskiego w Polsce, Warszawa 2009

3. Dominik P. (red.), Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze, Warszawa 2014

4. Dominik P. (red.),Tradycyjne produkty kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności Mazowsza, Warszawa 20121. Beckenheim K., przy polskim stole, Wrocław 1999

2. Czerwiński T., Polska wielu kultur i religii, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę z zakresu charakterystyki kuchni polskiej oraz wybranych produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce.Student posiada umiejętność scharakteryzowania kuchni polskiej oraz wpływów innych kuchni na kształtowanie współczesnej kuchni polskiej. Student posiada umiejętność wykorzystania wybranych aspektów dziedzictwa kulinarnego Polski w promocji aktywności turystycznej oraz rekreacyjnej.Student jest w stanie prezentować własne opinie dotyczące różnych aspektów turystki kulinarnej podczas pracy w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń

Przygotowanie prezentacji multimedialnej i jej prezentacja podczas ćwiczeń.

Tematyka prezentacji zaliczeniowych przygotowywanych w grupach:

Prezentacja 1 - Wpływy zagraniczne i ich rola w kształtowaniu polskiej kuchni przegląd asortymentu: Wypływy kuchni włoskiej francuskiej rosyjskiej niemieckiej niemieckiej litewskiej tureckiej tatarskiej węgierskiej czeskiej i inne.

Prezentacja 2 - Produkty tradycyjne i regionalne jako element turystyki: produkty mleczne, produkty mięsne, produkty rybołówstwa, warzywa i owoce, wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje i tłuszcze, miody, gotowe dania i potrawy, napoje.

Prezentacja 3 - Projekt własnego szklaku kulinarnego zawierający trzy ważne bazy: noclegowa, gastronomiczna i turystyczna.

Ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z poszczególnych prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Biernacka, Marta Drozdowska, Adam Mazur, Anna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-16 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Biernacka, Marta Drozdowska, Adam Mazur, Anna Wiśniewska, Jerzy Wyrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zdzisław Bujanowski, Krzysztof Celuch, Michał Koskowski, Krzysztof Łopaciński, Barbara Pędraszewska, Jerzy Wyrzykowski, Hanna Zawistowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)