Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sp. Rachunkowość i podatki - PDW 5 - System podatkowy w Polsce i podstawy rachunkowości podatkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: Sp-FAB5NP15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sp. Rachunkowość i podatki - PDW 5 - System podatkowy w Polsce i podstawy rachunkowości podatkowej
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych zagadnień finansowych (system podatkowy w Polsce oraz rachunkowość podatkowa), umożliwiając wybranie przez studenta zagadnienia, które będzie rozwijał w pracy licencjackiej. Student będzie mógł się wykazać podstawowymi umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do rozumienia mechanizmów właściwych dla samych podatków, jak i ich otoczenia.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych zagadnień finansowych (system podatkowy w Polsce oraz rachunkowość podatkowa), umożliwiając wybranie przez studenta zagadnienia, które będzie rozwijał w pracy licencjackiej. Student będzie mógł się wykazać podstawowymi umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do rozumienia mechanizmów właściwych dla samych podatków, jak i ich otoczenia.

Literatura:

Ustawa Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o rachunkowości1. Olchowicz Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2009,

2. Owsiak S. Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005,

3. Micherda B. (red.) Prawo bilansowe a prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2007,

4. Cebrowska T. Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2005,

5. Turyna J. Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2005.

www.mf.gov.pl

Efekty uczenia się:

Zna poszerzoną terminologię z dziedziny finansów i rachunkowości , wie jak wykorzystywać tę wiedzę w dyskusjach i analizach.Ma pogłębioną wiedzę w zakresie prowadzenia badań , technikach w dziedzinie finansów i rachunkowości a w szczególności o technikach badawczych wykorzystujących analizę i źródła danych różnych podmiotów niefinansowych i finansowych.Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji w dziedzinie finansów i rachunkowości oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości w finansach przedsiębiorstw.Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji oraz wybranych kategorii więzi z zakresu finansów i rachunkowości oraz o ich historycznej ewolucji.Zna ogólne zasady tworzPotrafi przygotować wypowiedź (pisemną, ustną) dotyczącą zakresu przedmiotowego wybranej specjalności, wykorzystując odpowiednie źródła (w tym obcojęzyczne).Wykazuje umiejętność posługiwania się instrumentami informatycznymi i internetowymi w celu przygotowania wystąpień i opracowań. Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach , rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzyPosiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenie procedury rozstrzygnięć w tym zakresie.Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych w tym finansowych poszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tPotrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w nich różne role.Potrafi zadawać trudne pytania i stawiać czoła trudnym problemom i wyzwaniom.Postępuje w sposób etyczny i stara się wypełniać zobowiązania i zadania uczelniane w sposób wzorowy.Potrafi założyć własną działalność gospodarczą

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian wiedzy , umiejętności i kompetencji społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Sokołowska
Prowadzący grup: Renata Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.