Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sp. Finanse i rynki finansowe - PDW 6 - Rynki walutowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: Sp-FAB5NP18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sp. Finanse i rynki finansowe - PDW 6 - Rynki walutowe
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

zapoznanie studentów z podstawowymi problemami międzynarodowych rynków walutowych, problematyką kursową i ponadnarodową integracją walutową

Pełny opis:

zapoznanie studentów z podstawowymi problemami międzynarodowych rynków walutowych, problematyką kursową i ponadnarodową integracją walutową

Literatura:

1. J. Bilski Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006

2. L. Oręziak Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 3. K. Zabielski Finanse międzynarodowe, wyd. III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

R. E. Caves, J. A. Frankel, R. W. Jones Handel i finanse międzynarodowe‚‚, PWE, Warszawa 1998

The Financial Times, The Economist

Efekty uczenia się:

Zna poszerzoną terminologię z dziedziny finansów międzynarodowych, wie jak wykorzystywać tę wiedzę w dyskusjach i analizach.Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji finansów międzynarodowych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości.Zna ogólne zasady funkcjonowania na rynku walutowym, określenia ryzyka z tym związanego i metod jego ograniczania, jak też budowy strategii rozwoju z wykorzystaniem zasobów zagranicy.Wykazuje umiejętność posługiwania się instrumentami informatycznymi i internetowymi w celu przygotowania wystąpieł i opracował.Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązał konkretnego problemu w stosunkach walutowych z zagranicą oraz przeprowadzenia rozstrzygnięć w tym zakresie.Potrafi współdziałać i efektywnie pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.Potrafi zadawać trudne pytania i stawiać czoła trudnym problemom i wyzwaniom.

Metody i kryteria oceniania:

prezentacja indywidualnego pomysłu na pracę

licencjacką + team work (prezentacja)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Michalski
Prowadzący grup: Ryszard Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)