Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sp.FRF - International financial relations-spec: Finance and Financial Markets

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: Sp-FAM3SE09
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sp.FRF - International financial relations-spec: Finance and Financial Markets
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The course is to deliver practical knowledge on functional and institutional aspects of international finance. Students will get acquainted with financial instruments, problems of exchange rate policy, foreign debt and functioning of international financial markets and institutions. They will be provided with practical and up-to-date knowledge of financial markets.

Pełny opis:

The course is to deliver practical knowledge on functional and institutional aspects of international finance. Students will get acquainted with financial instruments, problems of exchange rate policy, foreign debt and functioning of international financial markets and institutions. They will be provided with practical and up-to-date knowledge of financial markets.

Literatura:

- A. Buckley International finance. A practical perspective, Pearson Education Limited 2012

- J. de Haan, S. Oosterloo, D. Schoenmaker Financial Markets and Institutions. A European Perspective, Second Edition, Cambridge University Press 2012

- R. E. Caves, J. A. Frankel, R. W. Jones World Trade and Payments: An Introduction (10th edition), Addison-Wesley 2007The Economist, Financial Times

Efekty uczenia się:

Has good understanding about the international financial relations, functioning of financial markets, its various segments, about risks related to various financial instruments, methods to limit these risks.Understands worlds financial architecture and economic/financial integration.Recognizes the importance of financial markets, has the ability to analyze various events taking place there, can determine risks related to various financial instruments.Becomes a good communicator and presenter, a skill that is essential in financial industryCan work in a team, both as a member and as a leader.Understands the need to communicate in a professional community and a team.

Metody i kryteria oceniania:

team work + test

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Michalski
Prowadzący grup: Ryszard Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)