Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sp.FRF - EU funds-spec: Finance and Financial Markets

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: Sp-FAM3SE10
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sp.FRF - EU funds-spec: Finance and Financial Markets
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania środków unijnych, ich pozyskiwania, dystrybucji i zasad kontroli - w kontekście funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Literatura:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9498/Partnership_Agreement.pdfwebsite of the European Commission

Metody i kryteria oceniania:

Attendance (or - in the case of absences - essay), oral exam, activity during the meetings

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zombirt
Prowadzący grup: Jolanta Zombirt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)