Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie przychodami w hotelarstwie - SPEC: Hotelarstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TRB4NP01TR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie przychodami w hotelarstwie - SPEC: Hotelarstwo
Jednostka: Kierunek-TiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowy

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Założenia (opisowo):

Zarządzanie przychcodami w hotelarstwie

Skrócony opis:

Zarządznaie przychodami w hotelarstwie

Pełny opis:

Nauka przedmiotu ma za zadanie przygotowanie studenta do pracy w finansach i rachunkowości zarządczej w obiektach hotelowych, gastronomii, cateringu. Zastosowanie praktycznych ćwiczeń z rachunkowości zarządczej do zarządzania gastronomią i hotelem.

Literatura:

1..    Belobaba P. P., Air Travel demand and airline seat inventory management. PhD Thesis, Massachusetts Institute of Technology 1987

2.            Błuszkowski Ł., Mider D.: Wywiad jako metoda badawcza. [w:] Kuciński K. [red.]: Doktoranci o metodologii nauk ekonomicznych.  Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2007

3.            Bradley A., Ingold A.: An investigation of yield management in Birmingham hotels. „International Journal of Contemporary Hospitality Management” 1993 numer 5

4.            Choi K.-H.: Contribution of yield management to performance improvement in the hotel sector. MSc dissertation, University of Surrey 1998 

5.            Dziedzic E. [red.]: Rachunek satelitarny dla turystyki 2008, wersja uproszczona. Instytut Turystyki, Warszawa 2010

6.            Edgar A. D.: Economic Theory of Pricing for the Hospitality and Tourism Industry. [w:] Ingold U., McMahon-Beattie U., Yeoman I.: Yield Management, Strategies For The Service Industries. Thomson Learning, London 2006

7.            Huyton R. J, Thomas S.: Application of Yield Management to the Hotel Industry.

[w:] Ingold U., McMahon-Beattie U., Yeoman I.: Yield Management, Strategies For The Service Industries. Thomson Learning, London 2006

8.            Jauncey S., Mitchell I., Slamet P.: The meaning and management of yield in Hotels. „International Journal of Contemporary Hospitality Management” 1995, numer 7 

9.            Kimes S. E.: A Strategic  Approach To Yield Management.[w:] Ingold U., McMahon-Beattie U., Yeoman I.: Yield Management, Strategies For The Service Industries. Thomson Learning, London 2006

10.        Kimes S. E.: Hotel Revenue Management in an Economic Downturn: Results of an International Study. „Cornell Hospitality Report” August 2009, Vol. 9, No. 12

11.        Kotaś R., Sojak S.: Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii. PWE, Warszawa 2009

12.        Kuniszyk M.: USALI, czyli opowieść z GOP w roli głównej. „Hotelarstwo” 2009 numer 12

13.        McMahon-Beattie U., Donaghy K.:Yield Management Practises. [w:] Ingold U., McMahon-Beattie U., Yeoman I.: Yield Management, Strategies For The Service Industries. Thomson Learning, London 2006

14.        Moje H. I.: Yield Management in the lodging industry. MBA thesis, Central Michigan University 1990

15.        Noone B., Andrews N.: Revenue Management over the Internet: Study of the Irish Hotel Industry. [w:] Ingold U., McMahon-Beattie U., Yeoman I.: Yield Management, Strategies For The Service Industries. Thomson Learning, London 2006

16.        Population. General Data. Eurostat 2010

17.        Sarnecki C.: Rachunkowość zarządcza wg USALI: Departament POKOJE. Miesięcznik „Hotelarz” nr 11/2011

18.        Sarnecki C.: Departament Gastronomia F&B. Miesięcznik „Hotelarz” nr 12/2011

19.        Sarnecki C.: W jaki sposób struktura organizacyjna hotelu determinuje układ rachunkowości zarządczej. Miesięcznik „Hotelarz” nr 10/2011

20.        Sojak S.: Zarządzanie zyskiem (Yield Management) jako sposób na zwiększenie efektywności działania w hotelarstwie. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”. Wrocław 2009, numer 58

21.        Tranter K. A., Stuart-Hill T., Parker J.: An introduction to Revenue Management for the Hospitality Industry. Principles and Practises for the Real World. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2009

22.        Turystyka w 2010 roku. Główny Urząd Statystyczny 2011

23.        Uniform Systems of Accounts for the Lodging Industry. Tenth Revised Edition. American Hotel & Lodging Educational Institute 2006

24.        Wielki Słownik PWN – Oxford, Wydawnictwo Naukowe SA Oxford University Press, 2004

Efekty uczenia się:

Weryfikacja i sprawdzanie efektów uczenia w postaci realizacji ćwiczeń z zakresu Revenue Managementu i zarządzania przychodami oraz gospodarką magazynową w hotelu i gastronomii.

Metody i kryteria oceniania:

Teoria i praktyka w liczeniu i analizie finansowej hotelu oraz analizie operacyjności obiektu hotelowego.

Praktyki zawodowe:

NA

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Latek
Prowadzący grup: Adam Latek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)