Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krajowe i międzynarodowe systemy hotelowe Spec:Hotelarstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TRB4NP24TR-L19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krajowe i międzynarodowe systemy hotelowe Spec:Hotelarstwo
Jednostka: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy umożliwiającej zrozumienie przez studentów zasad funkcjonowania na rynku międzynarodowym i krajowym organizacji gospodarczych hoteli, poznanie przesłanek powstania i kierunków rozwoju systemów i ich metod działania, poznanie potencjału międzynarodowych systemów hotelowych w Polsce, jego struktury i rozmieszczenia przestrzennego, zdobycie wiedzy do oceny wpływu systemów na obsługę turystyki oraz działalność hotelarstwa krajowego.

Literatura:

Podstawowa:

1. Witkowski Cz., Aktywność międzynarodowych systemów hotelowych na polskim rynku, Almamer, Warszawa 2007

2. Witkowski Cz., Hotelarstwo cz II Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce, WSE, Warszawa 2003

3. Alejziak W., Międzynarodowe organizacje turystyczne, Albis, Kraków 2003

Uzupełniająca:

1. Błaszczuk S., Witkowski Cz. Hotelarstwo w Polsce- wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza, Lublin 2006

2. Kowalczyk A., Geografia hotelarstwa, UŁ, Łódź 2002

3. Tulibacki T., Międzynarodowe systemy hotelowe, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa 2003

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: minimum 60% pkt. z prac na poszczególnych ćwiczeniach – ocena 3,0.

Wykład zaliczenie pisemne. Warunkiem koniecznym do dopuszczenia do zaliczenia wykładu jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę minimum 3,0 (dostateczny).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Latek
Prowadzący grup: Adam Latek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)