Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organization and Functioning of a Catering Facility - spec: Hotel and Restaurant Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TRB5SE16TR-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organization and Functioning of a Catering Facility - spec: Hotel and Restaurant Management
Jednostka: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The aim of the subject is to achieve the following educational effects:

- knowledge about travel agency economics, and management of travel agency,

- in the skills spectrum: ability to use in working life theoretical knowledge, ability to study Tourism and Recreation efficiently

- in the social competences spectrum: ability to formulate and present judgements in selected issues relating to tourism, particularly in a specific specialty

Pełny opis:

The aim of the subject is to achieve the following educational effects:

- knowledge about travel agency economics, and management of travel agency,

- in the skills spectrum: ability to use in working life theoretical knowledge, ability to study Tourism and Recreation efficiently

- in the social competences spectrum: ability to formulate and present judgements in selected issues relating to tourism, particularly in a specific specialty

Literatura:

D. Buhalis, C. Costa, Tourism business frontiers, Elsevier, 2006

3. Ph. Kotler, J. T. Bowen, J. C. Makens, Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice Hall, London, 2013.

http://www.lawyerspoland.eu/opening-a-travel-agency-in-poland

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/services_directive/poland_en.pdf

Materials from lecturer manuals, presentations

Efekty uczenia się:

Has basic knowledge of economics of travel bureaux and their role in the tourism industryHas basic knowledge of management processes in travel bureaux and their impact on the economics Knows and understands the influence of economic, cultural and other environments on the development of travel bureaux Has the skill to use basic market-economy categories in assessment of the market potentialIs able to correctly use normative systems, find sources of law applicable to the operation of travel bureaux.Understands that the knowledge and skills acquired at university become obsolete soon recognises the need for lifelong learning and updating of skillsIs able to recognise problems relating to the operation of travel bureaux and to attempt to solve them

Metody i kryteria oceniania:

100% - final exam

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Latek
Prowadzący grup: Adam Latek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)