Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja rekreacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TRB6SP01TR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja rekreacji
Jednostka: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wiedza: Celem przedmiotu jest zapoznanie student

Pełny opis:

Wiedza: Celem przedmiotu jest zapoznanie student

Literatura:

1. Alejziak W. Marciniec T. (2003) Mi?dzynarodowe organizacje turystyczne Krak1. Medlik S. (1995) Leksykon podrkomputer przeno?ny rzutnik multimedialny g?o?niki

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedz? na temat najnowszych wynikPotrafi tworzy? program rekreacji dla rRozumie ?e wiedza i umiej?tno?ci nabyte w okresie studi

Metody i kryteria oceniania:

70% - zdanie egzaminu ko?cowego

30% - postawa na zaj?ciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-16 - 2016-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kalecińska
Prowadzący grup: Joanna Kalecińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)