Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne w zarządzaniu strategicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TRM1SP16TR-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne w zarządzaniu strategicznym
Jednostka: Kierunek-TiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course aims to provide students with a more in-depth knowledge of the role of information technologies in strategic management with particular emphasis on tourism and hospitality.

Both micro perspectives and macro perspectives of strategic management will be treated during the course.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures:

1. Introduction to the subject. Basic concepts and definitions. 3hrs

2. Information technology in general business strategies. Case studies. 3 hrs

3. Information technology in business marketing. Product strategies, pricing, promotion and distribution. 5 hrs

4. Information technology in the promotion of tourism in countries and regions. 4 hrs

Exercises:

1. Creation of product – dynamic packaging – 2,5 hrs.

2. New business models – usage of information technologies

3. Information technologies in distribution systems – case studies - "5 hours.

4. Information technologfies in promotional systems 2.5 hours.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic

1. P. J. Benckendorff, P. J. Sheldon, Tourism Information Technology, 2011

2. Buhalis, eTourism, Pearson Education, 2003

Complementary

1. Nyheim & Connolly-Technology Strategies for the Hospitality Industry,

2. C. Cooper, Tourism. Principles and Practice, Pearson Education, 2009,

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge

Knows and understands the importance of strategic management in the operation of tourism and hospitality enterprises and the role of information technologies.

• Develops holistic view of the various knowledge and theories of information technologies and strategic management applicable to the hospitality and tourism industry.

He knows and understands the importance of information technologies in marketing and other strategies in main functional areas of enterprises and public organizations.

Skills

Students can apply the theoretical concepts in preparation of strategic documents in tourism and hospitality enterprises.

Is able to show benefits of different information systems in various strategies management in the tourism and hospitality enterprises.

Social Competences

Students can actively participate in team work playing particular social roles, including leadership.

Students can present publicly their opinions on particular aspects of tourism.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Test exam – 60%

Excersises – 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nalazek
Prowadzący grup: Adam Latek, Mirosław Nalazek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nalazek
Prowadzący grup: Adam Latek, Mirosław Nalazek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nalazek
Prowadzący grup: Adam Latek, Mirosław Nalazek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nalazek
Prowadzący grup: Mirosław Nalazek, Wojciech Pokojski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)