Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza-PDW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W-ECB5SP17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza-PDW
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z metodami rachunkowości zarządczej jako narzędzia wspierającego nowoczesny proces zarządzania

przedsiębiorstwem. Wyjaśnienie podstawowych metod rachunkowości zarządczej oraz praktycznych przykładów ich zastosowania

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z metodami rachunkowości zarządczej jako narzędzia wspierającego nowoczesny proces zarządzania

przedsiębiorstwem. Wyjaśnienie podstawowych metod rachunkowości zarządczej oraz praktycznych przykładów ich zastosowania

Literatura:

1. Sobolewska S., Rachunkowość zarządcza i elementy rachunku kosztów, Wyd Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 2015

2. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2013

1. Wermut J., Rachunkowość zarządcza. Podręcznik ze zbiorem przykładów, ODiDK, Gdańsk 2013

2. Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, Wrocław 2010

Materiały dydaktyczne przygotowane przez Wykładowcę

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie rachunkowości zarządczej jej miejsca w naukach społecznych, w tym ekonomicznych.Posiada wiedzę teoretyczną o modelach, teoriach i zasadach formułowanych w zakresie rachunkowości zarządczej i ich relacjach z gospodarką realną. Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur( obszarów

funkcjonowania i badań ) w zakresie rachunkowości zarządczej.Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki

pozyskiwania danych oraz modelowania zjawisk i procesów związanych z rachunkowością zarządczą a także identyfikowania rządzących nimi

prawidłowości oraz źródła i naturę.

Umiejętności:

Potrafi określić i zmierzyć ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej

i finansowej.

Potrafi ocenić efektywność gospodarowania środkami finansowymi

w podmiotach gospodarczy z wykorzystaniem metod rachunkowości

zarządczej.

Potrafi rozwiązać zadania z zakresu oceny ryzyka działalności gospodarczej, rachunkowości zarządczej, oceny portfela inwestycyjnego.

Kompetencje:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w nich różne

role.

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności,

rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

Zadania rozwiązywane na ocenę w trakcie zajęć oraz

aktywność w dyskusji - 20%

Prace domowe na ocenę 30%

Test pisemny połówkowy i końcowy 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.