Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Koszty pracy w przedsiębiorstwie - PDW 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W-FAB5NP07 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Koszty pracy w przedsiębiorstwie - PDW 1
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawowymi składnikami kosztów pracy, ich identyfikacji i znaczenia dla finansów przedsiębiorstw

Pełny opis:

Zapoznanie się z podstawowymi składnikami kosztów pracy, ich identyfikacji i znaczenia dla finansów przedsiębiorstw

Literatura:

1. Furmańska-Maruszak A., Koszty pracy a zatrudnienie. Współczesne koncepcje a rzeczywistośc. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 2008

2. Karaszewska H., Koszty pracy a zatrudnienie w Polsce, 1. Kodeks Pracy oraz inne ustawy regulujące uprawnienia pracownicze zaliczane do kosztów pracy, m.in. o systemie ubezpieczeń społecznych, o emeryturach pomostowych, o zakładowym funduszu świadczPrezentacje, pokaz negocjacji między pracodawcą a pracownikami

Efekty uczenia się:

ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy różnymi strukturami w dziedzinie ekonomii właściwych dla finansów i rlachunkowości i relacjach pomiędzy instytucjami tych obszarów w skali krajowej i mięzynarodowejMa pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji w dziedzinie finansów i rachunkowości oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości w finansach przedsiębiorstw. Student zna wybrane teoretyczne aspekty badania kosztów pracy w przedsiębiorstwie, cel tych badań oraz możliwości wykorzystaniaPotrafi prawidłowo interpretować i wyjaśnić zjawiska ekonomiczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami w zakresie finansów i rachunkowości.

Student potrafi przeprowadzić analizę kosztów pracy w różnych podmiotach, uzasadnić ich zróżnicowanie

Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach , rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy. Student potrafi rozróżniać rodzaje kosztów pracy, ocenić zasadność ich ponoszenia i skuteczność oddziaływania na działalność przedsiębiorstwa.Posiada umiejętność krytycznej oceny zjawisk ekonomicznych z zastosowaniem różnych metod wartościujących.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi organizować i inspirować proces uczenia się innych osób.

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi organizować i inspirować proces uczenia się innych osób.

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie prezentacji, zadania, kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.