Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy CAD

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ARI1SP14AR-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy CAD
Jednostka: Kierunek-Architektura
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie do podstawowych technik CAD stosowanych w projektowaniu architektonicznym. Znajomość i zrozumienie głównych narzędzi CAD.

Nauka i rozwój praktycznych umiejętności w zakresie projektowania i wizualizacji prostych projektów przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego.

Literatura:

1. https://knowledge.autodesk.com/support/autocad

2. Pikoń Andrzej. AutoCAD 2018 PL. Pierwsze kroki. Wydawnictwo Helion. 2017.

3. Zbiór podstawowych i uzupełniających samouczków (z wolnych zbiorów internetowych).

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę na temat podstawowych technik CAD stosowanych w projektowaniu architektonicznym.

Potrafi korzystać z oprogramowania do grafiki wektorowej (AutoCAD) na poziomie podstawowym.

Potrafi korzystać z oprogramowania do grafiki rastrowej (Photoshop) na poziomie podstawowym.

Potrafi wybrać i zastosować odpowiednie techniki CAD do przedstawienia elementów prostego projektu architektonicznego.

Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i znaczenia technik CAD w projektowaniu architektonicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Termin oceny: ostatnia lekcja kursu - studenci składają swoje projekty semestralne (i ewentualnie poprawiają ćwiczenia z całego kursu) w formie cyfrowej i biorą udział w egzaminie praktycznym.

Obowiązkowa obecność: ponad 50% zajęć.

Ocena końcowa jest średnią z:

- postępu w trakcie kursu: ocena ciągła (50%),

- projektu: jakość rysunków CAD i wizualizacji 2D (50%),

- zadanie egzaminacyjne: umiejętność samodzielnego rozwiązania zadania (zaliczenie lub niezaliczenie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
E-learning, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gołębiewski
Prowadzący grup: Michał Gołębiewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
E-learning - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kłęk
Prowadzący grup: Magdalena Kłęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kłęk
Prowadzący grup: Magdalena Kłęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Blended learning, 5 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kłęk
Prowadzący grup: Magdalena Kłęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)