Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Embeded systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CII5SE03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Embeded systems
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The aim of the course is to provide basic information relevant for the understanding of the structure, operation and design of embedded systems. It is important that the student met the basic elements used to build embedded systems and the characteristics of embedded systems operating in real time. This knowledge should facilitate the practical use of embedded systems and an analysis of existing systems , as well as the performance of the tasks carried out under laboratory classes accompany the lecture .

Pełny opis:

The aim of the course is to provide basic information relevant for the understanding of the structure, operation and design of embedded systems. It is important that the student met the basic elements used to build embedded systems and the characteristics of embedded systems operating in real time. This knowledge should facilitate the practical use of embedded systems and an analysis of existing systems , as well as the performance of the tasks carried out under laboratory classes accompany the lecture .

Literatura:

Michael McRoberts , Beginning Arduino Michael Margolis, Arduino CookbookSimon Monk, 30 Arduino Projects for the Evil GeniusArduino sets, Arduino Internet emulators, lecture slides, other Arduino books and webpages

Efekty uczenia się:

General knowledge in the field of embedded systemsKnowledge of basic methods, techniques and tools used in the design of embedded systems

The student has a basic knowledge of the system implementation of the microcontrollers The ability to design and implement simple embedded systemsCan learn by his own

The student can explore , analyze and model requirements for software, embedded systems

The student is able to determine partial tasks , the implementation of which leads to create solutions

Metody i kryteria oceniania:

Completion of the course requires: passing written exam & passing laboratory assessments.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Słowiński
Prowadzący grup: Grzegorz Słowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)