Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CII6NP20CI-L19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Kierunek-Informatyka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Ten niewielki 5h kurs pełni zgodnie z nazwą rolę służebną wobec seminariów dyplomowych. Jego celem jest wprowadzenie studenta w proces pisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Na przedmiocie omawia się jak przebiega tworzenie pracy dyplomowej.

1. Wybór tematyki i tematu pracy, tematy właściwe i niewłaściwe dla pracy inżynierskiej

2. Wybór promotora, co wziąć pod uwagę, jak wygląd

3. Struktura pracy inżynierskiej, jakie rozdziały

4. Styl naukowy i potoczny

5. Jak właściwie posługiwać się źródłami, jak je cytować

6. Co to jest plagiat? Jak go uniknąć

7. Przykłady dobrych i słabych prac

8. Jak rozłożyć pracę nad dyplomem w czasie.

Literatura:

Regulamin procesu dyplomowania AFiBV

https://www.vistula.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/zarzadzenie-1-06-2017-regulamin-procesu-dypl.-t.j.2018-afibv.pdf

Przewodnik pisania pracy dyplomowej AFiBV

https://www.vistula.edu.pl/wp-content/uploads/2018/12/20-zarzadzenie-1-09-2017-przewodnik-pisania-pracy-dyplomowej.pdf

Efekty uczenia się:

Student ma pewną wiedzę, jak zabrać się za napisanie pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Ze względu na charakter przedmiotu i jego krótkość (2 spotkania), nie przewiduje się prac zaliczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Proseminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Słowiński
Prowadzący grup: Grzegorz Słowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Proseminarium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Dolińska
Prowadzący grup: Iwona Dolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wawryszczuk
Prowadzący grup: Marcin Wawryszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)