Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Team Project

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CII7SE26CI-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Team Project
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci wykonują w grupach projekt programistyczny lub inny projekt informatyczny.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zrealizowanie przez studenci realizują zespołowo projekt programistyczny. Jest to podsumowanie i praktyczne zweryfikowanie wiedzy programistycznej nabytej przez studentów. Studenci przechodzą w trakcie zajęć przez możliwie pełen cykl produkcji oprogramowania: od specyfikacji wymagań po testowanie. Faza pozyskiwania specyfikacji powinna być jak najbardziej zbliżona do rzeczywistości. Studenci powinni opracować listę wymagań na podstawie rozmów z prowadzącym zajęcia lub z innym użytkownikiem.

Literatura:

- M. Fowler, K. Scott, UML w kropelce, LTP 2002,

- R. Dumnicki, A. Kasprzyk, M. Kozłowski , Analiza i projektowanie obiektowe, Helion 1998,

- E. Yourdon, C. Argila , Analiza obiektowa i projektowanie, WNT 2000

Efekty uczenia się:

- ma wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, w tym projektowania, wykorzystania API oraz narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania [K_W10]

- potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, dokonywać ich interpretacji oraz wykorzystywać przy tworzeniu oprogramowania [K_U02]

- potrafi wykonać analizę wymagań dla systemu informatycznego oraz projektuje oprogramowanie [K_U21]

- potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi [K_U23]

- potrafi wykonać prostą analizę sposobu funkcjonowania systemu informatycznego i ocenić istniejące rozwiązania informatyczne, przynajmniej w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych [K_U24]

- tworzy, ocenia i realizuje plan testowania [K_U25]

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru nauczyciel na bieżąco kontroluje postęp prac. Studenci przygotowują referaty na forum grupy oraz konsultują zagadnienia związane z realizacją swojego projektu w czasie rozmowy z nauczycielem. Na koniec semestru studenci przedstawiają zrealizowany projekt wraz z pisemnym raportem opisującym wszystkie fazy realizacji projektu. Ocena jest wystawiona na podstawie efektu końcowego i regularności i sumienności pracy w trakcie semestru. Bierze się również pod uwagę wkład pracy danego studenta w działania zespołu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Słowiński
Prowadzący grup: Grzegorz Słowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wawryszczuk
Prowadzący grup: Marcin Wawryszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)