Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy finansów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB1NP17FA-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy finansów
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z kategoriami i zjawiskami finansowymi zachodzącymi w gospodarce i podmiotach gospodarczych. Kształtowanie umiejętności samodzielnej interpretacji procesów finansowych oraz zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Pełny opis:

1. Finanse w gospodarce rynkowej (1h)

2. Finanse, jako nauka i jej metody (1h)

3. Finanse a pieniądz (1h)

4. Funkcje finansów (1h)

5. Charakterystyka zjawisk i strumieni finansowych. Krążenie pieniądza i dochodów w gospodarce narodowej (1h)

6. System finansowy i jego struktura, finanse instytucji finansowych , finanse państwa , finanse przedsiębiorstw (1h)

7. Instytucje finansowe (1h)

8. Instrumenty finansowe i ich klasyfikacja (1h)

9. Rynek finansowy oraz jego instrumenty (1h)

10. Giełda i jej znaczenie we współczesnej gospodarce (1h)

11. Finanse prywatne a finanse publiczne. Charakterystyka systemu finansów publicznych (1h)

12. Budżet państwa oraz gospodarka budżetowa (1h)

13. System podatkowy (1h)

14. Finanse samorządu terytorialnego (1h)

15. Równowaga finansów publicznych. Deficyt i dług publiczny (1h)

16. Polityka finansowa i jej instrumenty (1h)

17. Założenia oraz mechanizm funkcjonowania UGiW (1h)

18. Jednolity rynek finansowy UE (1h)

19. Budżet ogólny UE. Perspektywa finansowa (1h)

20. Istota i charakter międzynarodowych stosunków finansowych (1h)

Literatura:

1. Podstawka M., Podstawy finansów. Teoria i praktyka, Warszawa 2011

2. Owsiak S. Podstawy nauki finansów. Warszawa 2002

3. A. Wernik Finanse publiczne. Warszawa 2007

4. Zombirt J., Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Warszawa 2011, wydanie trzecie

1. Bodie Z., Merton R. Finanse. Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student posiada podstawową znajomość współczesnych teorii nauki finansów i występujących zależności między nimi, a także metod analiz stosowanych w finansach, w tym źródeł informacji Egzamin ustny FA-K6-W02

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi zaplanować i organizować pracę własną i rozwój osobisty w oparciu o regułę work life balance, dokonując wyboru specjalności oraz biorąc udział w wyborze wykładanych przedmiotów, w tym także planować i organizować własną działalność gospodarczą Egzamin ustny FA-K6-U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student potrafi formułować i argumentować krytyczne oceny w sprawach ekonomicznych, w tym finansowych, społecznych i ma świadomość niepełności i niepewności posiadanej wiedzy Egzamin ustny FA-K6-K01

Metody i kryteria oceniania:

Składowe oceny:

• aktywność na zajęciach - 30%

• egzamin ustny - 70%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zombirt
Prowadzący grup: Andrzej Janowicz, Jolanta Zombirt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zombirt
Prowadzący grup: Jolanta Zombirt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)