Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cost Accounting

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM3SE11FA-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cost Accounting
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The main objective of the lecture is to introduce students with the way how cots accounting as a system of providing detailed cost information can be used by management to control current operations and plan for the future

Pełny opis:

B. Course overview (prerequisites):

Economy - basic course; Financial Accounting-introduction; Micro-economy;

Course content and number of hours

1. Cost concepts – cost accounting vs financial accounting – 2h

2. Opportunity costs – 4h

3. Cost classification – 2h

4. Differential cost – 2h

5. Direct and indirect costs – 2h

6. Marginal costing – 1h

7. Cost reports – 1h

8. Responsibility cost – 1h

9. Cost Behavior Patterns – 2h

10. Fixed and variable costs – 4h

11. Break even point – 1h

12. Inventory Costing Methods – 2h

13. Cost allocation and Cost apportionment – 4h

14. Activity based costing – 4h

Literatura:

Maher, Lanen and Rahan, Fundamentals of Cost Accounting, 1st Edition (McGraw-Hill 2005),

M.Bojańczyk, Managers and the owners on capital market, crisis in company management, SGH, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

1. Student has a basic knowledge of the cost accounting system, its functions, types, principles and techniques of costs accounting.

2.Student has the ability to apply cost accounting principle in operational and strategic decisions of companies and other organizations (business units),

3.He has the ability to organize tasks according to their importance from the point of view of the objective,

Metody i kryteria oceniania:

Attendance and activity 20 %

Final Exam - 80 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pawlak
Prowadzący grup: Anna Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)