Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Philosophy and Ethics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IRB1SE18IR-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Philosophy and Ethics
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

An examination of fundamental conceptions of the philosophy in ancient, medieval and modern periods. Topics include: a general aim of philosophy, truth and relativism, and ethics. The development of logical and critical thinking receives special attention.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Plan of the lectures: 30 hours for the course

1. Introduction to philosophy and ethics.

2. Introduction to logic: definitions, validity, and soundness. Reading due: Plato, Euthyphro; Weston’s A rulebook for arguments I

3. Plato and the examined life. Reading due: Plato, Apology; Weston’s A rulebook for arguments II

4. David Hume and the passions: Reading due: Hume’s A Treatise of Human Nature; Weston’s A rulebook for arguments III

5. The pursuit of truth. Reading due: Plato’s Gorgias ; Weston’s A rulebook for arguments IV

6. Relativism: Is ‘truth’ merely subjective? Reading due: Plato’s Republic part I

7. The relation of modern sciences and philosophy. Reading due: Weston’s A rulebook for arguments V

8. Virtue Ethics Reading due: Aristotle’s Nicomachean ethics Book I

9. Consequentialism and Utilitarian Ethics. Reading due: John Steward Mill’s On Liberty

10. Deontological Ethics. Reading due: Kant’s Groundwork for the Metaphysics of Morals

11. Ethics as a foundation for political philosophy? Reading due: Plato’s Republic part II

12. An attempt at a synthesis: making sense of it all. Reading due: Plato’s Republic part III

Literatura: (tylko po angielsku)

1.Primary sources

--Selected fragments from various texts will be available in OneDrive and expected to be printed out prior to the lecture.

-- A Rulebook for Arguments: 4th edition by Anthony Weston, Hackett Publishing Company, 2009.

2. Secondary sources

--The textbooks on history of philosophy, e.g. Frederick Copleston or Bertrand Russel.

Stanford Encyclopaedia of Philosophy (available on-line)

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge: The course aims to equip basic argumentation tools and familiarize students with fundamental philosophical texts; basic familiarization with various ethical theories (consequentialism, deontological and virtue ethics).

Skills: The use of basic argumentation tools to analyze everyday problems, philosophical problems, and problems in the student’s field of study in order to come to a reasonable conclusion; tools to evaluate the one’s own actions.

Social Competences: Due to the combination of the two discipline the course tends to develop the comparative thinking, the vision of one concept seen in different perspectives, to define the discussed concepts clearly and explicitly, and to search for the origins of the examined concepts and ideas.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Attendance, participation and presentation of one text from the compulsory reading are needed (the last in the most degree will determinate the final credit).

Attendance is mandatory: three or more unjustified absences will result in a failure grade.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Lebedeva
Prowadzący grup: Daria Lebedeva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mitchell Welle
Prowadzący grup: Mitchell Welle
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)