Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstw- zarządzanie finansami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB5SP11FA-Z17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstw- zarządzanie finansami
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL

Rozwijanie wiedzy i umiejętności wymaganych od managera finansowego, w odniesieniu do inwestowania, finansowania i decyzje dotyczące polityki dywidendowej.

Pełny opis:

SZCZEGÓŁOWY SYLABUS

A Funkcja zarządzania finansami

1. Charakter i cel zarządzania finansami

2. Cele finansowe i powiązania z strategią korporacyjną

3. Zainteresowane strony i wpływ na cele przedsiębiorstwa

4. Cele finansowe i inne w organizacjach typu non-profit

B Środowisko zarządzania finansowego

1. Środowisko gospodarcze dla biznesu

2. Charakter i rola rynków finansowych i instytucji

3. Charakter i rola rynku pieniężnego

C Zarządzanie kapitałem obrotowym

1. Charakter, elementy i znaczenie kapitału obrotowego

2. Zarządzanie zapasami, należnościami, zobowiązaniami i środkami pieniężnymi

3. Określenie potrzeb kapitału obrotowego i strategii finansowania

D Ocena inwestycji

1. Techniki oceny inwestycji

2. Wpływ inflacji i opodatkowania na ocenę inwestycji

3. Ryzyko i niepewności w ocenie inwestycji

4. Specyficzne decyzje inwestycyjne (dzierżawa lub zakup, wymiana aktywów, pozion zainwestowanego kapitału)

E Finanse przedsiębiorstwa

1. Źródła finansowania działalności gospodarczej

2. Szacowanie kosztów kapitału

3. Źródła finansowania i ich względne koszty

4. Teorie dotyczące struktur kapitałowych i praktyczne rozważania

5. Finanse dla małych i średnich podmiotów

F Wycena przedsiębiorstw

1. Charakter i cel wyceny aktywów biznesowych i finansowych

2. Modele wyceny akcji

3. Wycena długów i innych aktywów finansowych

4. Hipoteza efektywnego rynku (EMH) i praktyczne rozważania dotyczące wyceny akcji

G Zarządzanie ryzykiem

1. Charakter i rodzaje ryzyka oraz podejścia do zarządzania ryzykiem

2. Przyczyny różnic kursowych i wahań stóp procentowych

3. Techniki zabezpieczające przed ryzykiem walutowym

4. Techniki zabezpieczające ryzyko stopy procentowej

H Analiza sprawozdań finansowych w niestabilnych czasach

1. Struktura sprawozdania finansowego - problemy z wykorzystaniem informacji księgowych w warunkach niestabilności

2. Wskaźniki finansowe - problemy z ich wykorzystaniem w warunkach niestabilności

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1 / M. Bojańczyk, Finanse przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2012

2/ Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach niestabilności rynku kapitałowego, SGH Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1 / M. Bojańczyk, Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym, kryzys w zarządzaniu spółką, SGH, Warszawa 2010.

2 / Inne książki i artykuły dotyczące Finansów Korporacyjnych i Zarządzania Finansami

Efekty uczenia się:

Po pomyślnym zakończeniu niniejszego kursu uczestnicy powinni mieć możliwość:

a/ dyskusji o roli i celu funkcji zarządzania finansami

b/ oceny i omówienia wpływu otoczenia gospodarczego na zarządzanie finansami

c/ omówienia i zastosowania technik zarządzania kapitałem obrotowym

d/ przeprowadzenie skutecznej oceny inwestycji

e/ identyfikacji i oceny alternatywnych źródeł finansowania biznesu

f/ dyskutowania i stosowania zasad stosowanych przy wycenie przedsiębiorstw i aktywów

g/ wyjaśniania i stosowania technik zarządzania ryzykiem w biznesie

h/ dyskusji i wyjaśnienia struktury i roli sprawozdań finansowych oraz wskaźników finansowych w zarządzaniu finansowym firmy w niestabilnych czasach

Metody i kryteria oceniania:

Program nauczania jest oceniany poprzez egzamin pisemny.

Wszystkie pytania są obowiązkowe. Egzamin będzie zawierać zarówno pytania o charakterze testowym z elementami obliczeniowymi jak i zadania sytuacyjne (case study).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bojańczyk
Prowadzący grup: Mirosław Bojańczyk, Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.