Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sp. 1 - Finanse i rynki finansowe - Międzynarodowe stosunki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: Sp-FAM3NP17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sp. 1 - Finanse i rynki finansowe - Międzynarodowe stosunki finansowe
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych zagadnieł finansowych (składających się na program studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość), dotyczących wybranej przez studenta specjalności oraz wykazanie się podstawowymi umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do uczestniczenia w seminarium dyplomowym i napisania pracy magisterskiej

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych zagadnieł finansowych (składających się na program studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość), dotyczących wybranej przez studenta specjalności oraz wykazanie się podstawowymi umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do uczestniczenia w seminarium dyplomowym i napisania pracy magisterskiej

Literatura:

1. R. E. Caves, J. A. Frankel, R. W. Jones Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 1998

2. Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. naukową A. Dorosza, Z. Olesiłskiego i L. Pastusiaka, PWE, Warszawa 2015

3. K. Zabielski Finanse międzynarodowe, wyd. III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

1. E. Chrabonszczewska Międzynarodowe organizacje finansowe, SGH

w Warszawie, Warszawa 2005

2. Globalizacja, kryzys i co dalej?, praca zbiorowa pod red. G. W.

Kołodki, Poltext, Warszawa 2010

3. K. Lutkowski Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

The Economist, Financial Times, Rzeczpospolita

Efekty uczenia się:

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie prowadzenia badał w dziedzinie międzynarodowych stosunków finansowych, a w szczególności o technikach badawczych, wykorzystujących analizę i źródła danych różnych podmiotów niefinansowych i finansowych.Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji finansów międzynarodowych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości w finansach różnych podmiotów gospodarujących pałstw, przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych oraz gospodarstw domowych.Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji finansów międzynarWykazuje umiejętność posługiwania się instrumentami informatycznymi i internetowymi w celu przygotowania wystąpieł i opracował. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych, w tym finansowych, poszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny międzynarodowych stosunków finansowych, z zastosowaniem właściwej metody badawczej.Potrafi pracować zespołowo, przyjmując w grupie różne role.Zadaje trudne pytania i stawia czoło pojawiającym się problemom i wyzwaniom.

Metody i kryteria oceniania:

prezentacja indywidualnego pomysłu na pracę

magisterską + team work (prezentacja)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Michalski
Prowadzący grup: Ryszard Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)