Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy turystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TRB2NP06TR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy turystyki
Jednostka: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wiedza: Zna wybrane plenerowe formy rekreacji ruchowej oraz ich przepisy gry.

Umiej?tno?ci: student potrafi prowadzi? zaj?cia rekreacyjno-ruchowe uwzgl?dniaj?ce mo?liwo?ci zdrowotne uczestnik

Pełny opis:

Wiedza: Zna wybrane plenerowe formy rekreacji ruchowej oraz ich przepisy gry.

Umiej?tno?ci: student potrafi prowadzi? zaj?cia rekreacyjno-ruchowe uwzgl?dniaj?ce mo?liwo?ci zdrowotne uczestnik

Literatura:

Dominik P. Gastronomia we wspB??dek Z. Programowanie projektowanie wyposa?enie hoteli. Palladium Pozna? 2003

Bl?dek Z . Hotele bez barier przystosowanie do potrzeb osCzasopisma bran?owe oraz dokumenty:

Hotelarz

Przegl?d Gastronomiczny

Restauracja

Nowo?ci Gastronomiczne

Raporty z rynku hotelarskiego

GUS

Efekty uczenia się:

Ma podstawow? wiedz? o cz?owieku oraz o zasadach rozwoju psychomotorycznego cz?owiekaZna przepisy dotycz?ce wybranych plenerowych gier rekreacyjnychPotrafi wykorzysta? w pracy zawodowej znajomo?? psychomotorycznych podstaw rozwoju cz?owieka zw?aszcza w zakresie okre?lenia jego potrzeb wypoczynkowych oraz sposobJest w stanie wsp

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-16 - 2016-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Łopaciński
Prowadzący grup: Krzysztof Łopaciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)