Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TRB3SP07
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa
Jednostka: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest z jednej strony uprzystępnienie studentom pojęć i metodologii stosowanych w badaniach kulturoznawczych, z drugiej zaś - wykazanie praktycznej przydatności ustaleł poczynionych w toku tych badan dla poprawy efektywnosci dzialan realizowanych w kontaktach miedzykulturowych w sferze biznesu, marketingu czy zarzadzania.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest z jednej strony uprzystępnienie studentom pojęć i metodologii stosowanych w badaniach kulturoznawczych, z drugiej zaś - wykazanie praktycznej przydatności ustaleł poczynionych w toku tych badan dla poprawy efektywnosci dzialan realizowanych w kontaktach miedzykulturowych w sferze biznesu, marketingu czy zarzadzania.

Literatura:

slowniki terminologiczne z zakresu nauk spolecznych i kulturoznawstwa

Heidtmann, Joanna. Mam taksamo jak ty... [w Sens , styczen, 2016, s. 70 - 75]

Sobierajski, Tomasz. Niejsmiertelne selfie [w Sens , styczen, 2016, s. 42 - 43]Bieniek, Henryk. Sztuka komunikowania sie, negocjacji i rozwiqzywania konfliktw, wyd. Akademia Ekonomiczna, 2006

Hofstede, Geerd. Kultury i organizacje. Warszawa, 2011

Hofstede: https://www.geert-hofstede.com/Czerwonka, Monika. Charakterystyka wskaznikw modelu kulturowego Hofstede [SGH w Warszawie]

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/IF/konferencje/Documents/M_Czerwo

ka.pdfwww.stqff.amu.edu.pl/.

Jakobson i teoria komunikacji werbalnej i niewerbalnej: Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson http://wiedzaiedukacia.eu/archives/1838

Semiotyka jako nauka o znakach] kultury: http://wiedzaiedukacja.eu/archives/53210

http://informatorects.uw.edu.pl/pl/courses/view?prz_kod=4012-016

Hisrich, Robert D. International Entrepreneurship. Starting, Developing, and Managing a Global Venture. Second Edition. SAGE Publications Ltd., 2012, s. 45

Rosinski, Philippe. Coaching Across Cultures. New Tools for Leveraging National, Corporate and Professional Differences. London. [...]. s. 23

Harris, Philip R., Moran, Robert T., et al. Managing Cultural Differences. Global Leadership Strategies for the 25th Century. 25th Anniversary Edition. Amsterda, etc [...], 2004

Covey, Stephen. Przywodztwo skoncentrowane na zasadach. [bm], 2014

Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/entries/evolution-cultural/

http://plato.stanford.edu/entries/culture-cogsci/

http ://p1ato.stanford.edu/entries/relativism/

http://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism/

Konwencja UNESCO z 1972 r. o ochronie swiatowego dziedzictwa kulturowegowego i naturalnego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_ochronie_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_kulturowego

The Cultural Wealth of Nations. Ed. by Nina Bandelj, Frederick Wherry. Stanford University Press, 2011

Huntington, Samuel P. Zderzenie cywilizacji i nowy ksztalt ladu swiatowego. Warszawa. 2000

Covey, Stephen. Siedem nawykow skutecznego dzialania [bm], 2003

Mc. Luhan, Marshall. Kultura popularna. [tekst on line]

kulturapopularna-online.pl/fulltxt.php? 1CID=1094151

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan

http://ksiazki.onet.pl/fragmenty-ksiazek/mcluhan-czlowiek-i-dzielo/c7mgd http://ksiazki.onet.pl/fragmenty-ksiazek/mcluhan-czlowiek-i-dzielo/c7mgd

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Królikowski, Bogusław Piwowar, Andrzej Sztandera, Anna Urbanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)